Konferansen Fri tid for alle 2010

Her kan du lese intervjuer og presentasjoner av forelesere på årets konferanse som ble holdt på Scandic Bergen City.


 

baal

Lærer fellesskap på Støttis

Medan Posidriv på dagtid driv tilpassa opplæring og oppfølging for elevar med samhandlingsvanskar, har dei frå 2006 opna for fritidsaktivitetar for br...
Stangenes og pettersen

Fritidsaktiviteten fyller tomrommet

Det er godt å bli rusfri, men korleis fylle det store tomrommet etter rusopplevinga? I Kristiansand har «Fritid med bistand» hjelpt ni av ti tidlegare...
johnsen

Trondheim: Kultureininga avgjer tilrettelagd fritid

Sannsynlegvis er det ingen norske kommunar som har så lang erfaring med tilrettelagd fritid som Trondheim. I 20 år har dei drive med det i seks bydela...
Ingvild Reitan

"Aktiv på dagtid" gir styrke og håp

No kan Oslo - buar mellom 18 og 65 år som mottar ei form for trygdeyting, velje mellom treningstilbod 80 timar i veka, heile året, med unnatak av tre ...
Ole Petter Askheim

«Ja takk, begge deler»

De liker å være sammen med mennesker de føler seg trygge på og kan identifisere seg med. Fra nære relasjoner henter de sosial kapital. Men de vil også...
Anders Midtsundstad

Flere kommuner i nettverk

På tre år har over 60 kommuner blitt med i fylkesvise, faglige nettverk, der de kan dele erfaringer og kunnskap om støttekontakt og fritidsdeltakelse....
Mette Lovgren-2

Ha det optimale som målestokk

Er det trappen eller deg selv som rullestolbruker som hindrer deg i å delta i sosiale aktiviteter? De fleste vil peke på rullestolbrukeren. Slik tenke...
Inger Helen Midtgard-2

Sjarmørskule for spesielt utvalde

Kva gjer du når du møter nokon for første gong? a) Sparkar dei i kneet b) helser pent i handa c) spring vekk så fort du kan. Med ein slik humoristisk ...
Marit Linnerud Egeland-1

Oppskrift på studiegrupper

Trenger du en enkel ”kokebok” på hvordan du setter i gang en studiegruppe for støttekontakter? Den ga klinisk sosionom Marit Linnerud Egeland på konfe...