Gjesteblogg 2011


 

Article image

Gjesteblogg nr 11/2011

Gudstenesta - kan det vera noko å skriva heim om?

Gudstjenestens betydning for utviklingshemmede er tema i årets siste blogg. Leif Arne Økland skrever her med utgangspunkt i en mastergradsoppgave.
Article image

Gjesteblogg nr 10/2011

Spennende inkluderingsarbeid i Alta kommune

Alta kommune benytter metoden Fritid med bistand i forhold til enslig mindreårige flyktninger. Kommunen har jobbet for å implementere metoden i Barn- ...
Article image

Gjesteblogg nr 9/2011

Samhandlingsreformen - fra reparasjon til forebygging

Evy Weiseth Hodne reflekterer i denne bloggen rundt den nye folkehelseloven. En lov hun mener vil forsterke det forebyggende helsefremmende arbeidet i...
Article image

Gjesteblogg nr 8/2011

Utviklingshemmedes fritid - kjærringa mot strømmen?

Hovedlinjene i utviklingen av levekår og tjenester for utviklingshemmede bekymrer Jan Tøssebro. Utviklingen på fritidsarenaen for denne målgruppen er ...
Article image

Gjesteblogg nr 7/2011

Treningskontaktordningen - En velferdstjeneste mellom byråkrati og bevegelse

Jannicke W. Baug reflekterer i denne bloggen rundt bruk av treningskontakter med utgangspunkt i funn fra sin mastergradsoppgave.
Article image

Gjesteblogg nr 6/2011

Hvordan trene for å få bedre form?

For å oppnå helsegevinster bør du være i fysisk aktivitet minst 30 minutter hver dag på moderat tempo. For å forbedre formen din, bør du drive med sys...
Article image

Gjesteblogg nr 5/2011

Prosjektet ”Fritid med Bistand” i Fyllingsdalen

NAV Fyllingsdalen har gjennom prosjektet ”Fritid med Bistand” fått midler til å styrke og utvide rusomsorgen ved å koble unge som er eller har vært ru...
Article image

Gjesteblogg nr 4/2011

Birkebeinerrennet - et lavterskelarrangement?

Odd Volden reflekterer rundt sosial kapital som en tilnærming med utgangspunkt i begrepene til sosiologen Robert Putman.
Article image

Gjesteblogg nr 3/2011

Meningsfull opplevelse - varig endring

I denne bloggen presenteres erfaringer fra det treårige prosjektet "MOVE". Målet deres er å sikre flere rusavhengige under rehabilitering deltakelse i...
Article image

Gjesteblogg nr 2/2011

Organiserte fritidsaktiviteter, sosial integrering og sosiale barrierer

Mette Løvgren etterlyser konkrete tiltak for at de organiserte fritidsaktivitetene også skal bli en inkluderende arena for unge funksjonshemmede.
Article image

Gjesteblogg nr 1/2011

Fritidsskolen

I Storfjord kommune tilbys fritidsskolen som et alternativ til bruk av individuelle støttekontakter overfor enslige mindreårige flyktninger. Du kan le...