Konferansen Fri tid for alle 2012

Her kan du lese intervjuer og presentasjoner av forelesere på årets konferanse som ble holdt på Scandic Edderkoppen i Oslo.


 

Inger-Helen-Midtgaard

Kan vi lære om fritid av unge med aspergers?

Mitt fokus var å finna ut korleis dei unge såg på si eiga fritid. Eg opplevde at dei gjennom eigenpresentasjonen motseier det vanlege inntrykket av me...
lonekoldb

Aktiviteter er god medisin

Når vi dokumenterer det vi gjør, ser vi at aktiviteter ikke bare er like viktig som medisin: Aktiviteter er medisin, sier Koldby
torhildbjorge

Bærum: Suksess med avlastning

«Vi søker avlastere for pårørende til personer med demens som bor hjemme», med denne annonsen i Bæringen startet et pionerarbeid på rekruttering av pe...
berit_bareksten

Nyttige reiskap: videreutdanning og ny nettstad

Opplæringsprogrammet ”Fritid med mening” blei lansert på ”Fri tid for alle”- konferansen i 2011, som eit samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og Helsed...
nordbyogwasserfall

Møter minner på museum

”Se, utslagsvask! Vi hadde nesten maken!” Mennesker med demens koser seg på museum. Her kan de ta og føle på gjenstander, se bilder, høre kjente lyder...
Kristin_Mehre

Nye lover styrker støttekontaktarbeidet

Det er svært gledelig at støttekontakttjenesten kom inn i den nye lovteksten. Det er viktig også fordi det får større betydning når tjenesten står nev...
egil_olsvik

Uklare paragrafer krever skjerpet etikk

Når lover blir utydelige og reglene slakke, øker behovet for indre styring. Da er det ekstra viktig å skjerpe blikket på etisk og sosial kompetanse ho...
gurooedegaard

Hjelp til fritidssamarbeid på tvers av etniske skiller

Er det mulig å bygge bro mellom majoritets- og minoritetssamfunnet, når tradisjonelle norske fritidsorganisasjoner forvitrer mens innvandrernes uforme...
stigsoederstrom

Einsemd i velferdsstaten

Korleis er det å ikkje lukkast i det som kvart år blir kåra som eit av verdas beste land å bu i? Korleis er det å kjenne seg einsam og utafor i ein ve...
anitaromsdal

Unge asylsøkjarar fekk fart i fritida

Først var dei ti. No er dei 20 einslege, mindreårige asylsøkjarar i Alta som driv med alt frå fotball og boksing til gitarspel. Det blei resultatet då...
Helge-Gudmundsen

Fra statue til målscorer

Helge Gudmundsen kan snakke lenge og varmt om hvordan det gir livsglede å bli sett og verdsatt. Men han forteller også om en livserfaring om smerte, s...
reidars

Organisert idrett = sosial ulikhet?

Kan det være at frivillige idrettslag bidrar til sosial ulikhet blant ungdom? Forsker Reidar Säfvenbom ved Norges Idrettshøyskole har lett etter svar ...
magnusbreistein

Opning og springbrett til breiddeidretten

Kan fleire med funksjonshemming kome i gang med trening og idrett? Kan ein start saman med andre funksjonshemma vere eit springbrett til breiddeidrett...
louisedahl

Sparringspartnere i treningskontaktarbeidet

For å få til et godt samarbeid, må de ansatte i støttekontakttjenesten være engasjerte, og se verdien av fysisk aktivitet og være motivert til å tenke...
kristin-hatmosoe

Lærer venskap og sjølvironi

Er det mogleg å finne gutar med autisme og aspergers syndrom som kan le av seg sjølv og kvarandre, som har fått seg ein besteven, og som veit korleis ...