Forsiden
Om Nettstedet
Tips Oss
Nyttige lenkerVelkommen

Vi ønsker å være en ide- og kunnskapsbank for alle som arbeider med å tilrettelegge fritid for andre og andre som søker informasjon knyttet til fagfeltet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse". Aktiv Ung - Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har ansvar for nettstedet i nært samarbeid med Helsedirektoratet.

 

AktivUng

Logo hdir, liten

Aktuelt

 • Rapport om støttekontakttjenesten i Hordaland

  14.04.2014
  Fylkesmannen i Hordaland har undersøkt hvilken praksis kommunene følger når de ikke klarer å rekruttere tjenesten støttekontakt til de som får tjenesten innvilget etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

 • Avtale om bokserie

  07.04.2014
  Boken om Fritid med Bistand var den første utgivelsen i det som blir en bokserie med temaet "Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter". Flere av utgivelsene som kommer retter seg mot fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse

 • Nettverksamling i Kristiansund

  07.04.2014
  Kristiansund kommune inviterer alle som arbeider med å organisere og utvikle støttekontakttjenesten og andre som tilrettelegger fritid for andre i Møre og Romsdal til en samling tirsdag 26 oktober

 • Konferansen Fri tid for alle 2014

  25.03.2014
  Den 12. nasjonale konferansen Fri tid for alle arrangeres mandag 2. og tirsdag 3. juni 2014 i Oslo. Meld deg på idag!

 • Arctivity

  24.03.2014
  Norges råeste sommerarrangement i friluft for deg med nedsatt funksjonsevne arrangeres etter planen sommeren 2015 i Nord-Norges mektige natur!

 • Har du noe du vil fortelle?

  20.03.2014
  Vi ønsker å formidle erfaringer, meninger og ideer med relevans for fagfeltet "støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Kan du tenke deg å skrive en blogg som tar utgangspunkt i f.eks. et prosjekt, en studentoppgave eller et forskningsarbeid?

 • Stafettpinnen - 27.etappe

  19.02.2014
  Anette Jamvold og Sissel Høgberg Holvik arbeider i kommunene Birkenes og Grimstad. Som studenter på videreutdanningen «Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige» fikk de en ide om å utvikle et samarbeidsprosjekt

 • Informasjonsbrosjyre om støttekontakttjenesten

  16.12.2013
  "Meningsfull fritid - Informasjon om støttekontakttjenesten" som er utgitt av Helsedirektoratet presenterer tjenesten på en enkel og god måte. Vi anbefaler alle landets kommuner å bruke denne i sin presentasjon av denne lovpålagte tjenesten.

 • Tre på kontoret

  27.11.2013
  Korleis er arbeidsdagen for dei som jobbar med tilrettelagd fritid? Svært forskjellig frå kommune til kommune, kan vi slå fast. Men dei ulike måtane å organisere arbeidet på, kan også gi nyttige lærdom. Her delar vi erfaringane frå tre kontor, denne gongen i Finnmark, Hordaland og Hedmark.

 • KS sine råd vedrørende grensen arbeidstaker/ oppdragstaker

  04.10.2013
  To dommer fra Høyesterett og en uttalelse fra Sivilombudsmannen har satt fart i en diskusjon rundt når kommunenen kan engasjere personer som oppdragstakere innenfor de lovpålagte tjenestene støttekontakt og avlastning

 • Støttekontakt - hvem, hva, hvor


  Støttekontakt er en tjeneste å gi personlig assistanse på, til deltagelse i fritidsaktiviteter. Den kan organiseres individuelt, i en aktivitetsgruppe eller som individuelt tilrettelagt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.

 • Ledsagerbevis


  Ledsagerbevis er en ordning som gir funksjonshemmede mulighet til å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur-og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Ordningen tilbys i dag i neste 90 % av landets kommuner

 • Den kulturelle trillebagen

  09.04.2014
  Kulturelle og sosiale opplevelser er viktig for alle. Eldre som bor i institusjoner eller i bofellesskap er en viktig målgruppe. Som hjelpemiddel i hverdagen for de som jobber i omsorgstjenesten har Lier kommunen laget en rutinehåndbok med tips og ideer.

 • Asker: Ut av ensomheten med "Aktive muligheter"

  07.04.2014
  Tre Asker-jenter med lettere utviklingshemming har trent seg ut av ensomhet og passivitet. I et idrettslag ble de hjulpet til å finne hverandre - og bli inkludert i en større sammenheng

 • Superjazz 2014

  31.03.2014
  Superjazz vokser og har utviklet seg som konsept på Vossa Jazz. I år er musiker og komponist Karl Seglem invitert til å bli med på musikkverksted og konsert 13 april.

 • Aktiv fritid for alle - Norge

  24.03.2014
  Samarbeidsprosjektet "Aktiv fritid for alle" åpner på sin siste samling sitt nettverk for dere som ønsker et nettverk med andre som arbeider f.eks. etter metoden Fritid med Bistand for å etablere et individuelt tilbud i samarbeid med frivilllige organisasjoner.

 • Gjesteblogg nr. 3/ 2014

  21.03.2014
  I denne artikkelen deler Svein Bergem og Valnesfjord Helsesportssenter sine erfaringer om betydningen aktivitetshjelpemidler kan ha for fysisk aktivitet og deltakelse for personer med funksjonsnedsettelser.

 • Styrker støttekontakttjenesten

  24.02.2014
  Bydel Nordre Aker i Oslo har gjennom et treårig prosjekt tatt i bruk metoden Fritid med Bistand for å gi støtte til ungdom og unge voksne inn i selvvalgte fritidsaktiviteter.

 • Etterlyser økt innsats

  30.12.2013
  Økt oppmerksomhet rundt deltakelse i ordinære og tilrettelagte fritidstilbud overfor mennesker med utviklingshemning er et av fem områder som etterlyses av organisasjonene FO, Fagforbundet, SOR, FFO, ASVL og NFU.

 • Nasjonal Tenketank Rehabilitering

  06.12.2013
  Nasjonalt nettverk av Regionale koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering tok i august initiativ til å etablere en nasjonal møteplass for å diskutere utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

 • Nytt forsknings- og utviklingsprosjekt

  25.10.2013
  Prosjektet «Aktive muligheter» som er initiert og finansiert av Helsedirektoratet starter i desember som et ledd i arbeid med å tilrettelegge for økt deltakelse på kultur- og fritidsarenaen for mennesker med utviklingshemming.

 • Samarbeidsprosjektet "Aktiv fritid for alle"

  11.04.2013
  Tar i bruk og implementere metoden Fritid med Bistand i kommunalt rusarbeid overfor barn, ungdom og voksne.

 • Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sport


  Personer under 26 år kan søke om å få hjelpemidler som kan bidra til økt utfoldelse, utvikling og bedring av funksjonsevne på kultur- og fritidarenaen.

 • Politiattester


  Arbeidsgivere skal kreve innhenting av politiattest for helsepersonell og sosialpersonell som arbeider overfor barn og personer med utviklingshemning.


Nyhetsarkiv


Blank as