Forsiden
Om Nettstedet
Tips Oss
Nyttige lenkerVelkommen

Vi ønsker å være en ide- og kunnskapsbank for alle som arbeider med å tilrettelegge fritid for andre og andre som søker informasjon knyttet til fagfeltet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse". Aktiv Ung - Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har ansvar for nettstedet i nært samarbeid med Helsedirektoratet.

 

AktivUng

Logo hdir, liten

Aktuelt

 • Har du noe du vil fortelle?

  18.07.2015
  Fritidforalle.no skal være en nasjonal idebank som formidle erfaringer, meninger og ideer med relevans for fagfeltet "støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Kan du tenke deg å skrive en artikkel på nettsiden?

 • Aktiv omsorg - opplæringsprogram

  20.02.2015
  Senter for Omsorgsforskning Sør ved Høgskolen i Telemark starter opp en ny runde med opplæringsprogram i Aktiv omsorg. Søk i dag!

 • Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering

  16.12.2014
  Alle kan nå søke om å få hjelpemidler som kan bidra til økt utfoldelse, utvikling og bedring av funksjonsevne på kultur- og fritidsarenaen.

 • Tilrettelegging for tilretteleggaren

  27.05.2014
  No har travle og opptatte støttekontaktansvarlege i norske kommunar fått ei ny gåvepakke. På fritidmedmening.no ligg det kursopplegg, slik at kommunane i ein hektisk kvardag kan arrangere kurs utan at det krev all verdas tid og førebuing.

 • Levekår og sosial inkludering

  24.04.2014
  Bufdir har ansvar for å bidra til å hindre diskriminering og bedre levekårene og livskvaliteten til personer med nedsatt funksjonsevne. På deres hjemmeside formidles og utveksles kunnskap om disse viktige temaene som er viktig for alle som arbeider med å tilrettelegge tjenester i frivillig og offentlig regi.

 • Ledsagerbevis


  Ledsagerbevis er en ordning som gir funksjonshemmede mulighet til å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur-og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Ordningen tilbys i dag i neste 90 % av landets kommuner

 • Ny nettside kommer

  13.06.2015
  I løpet av oktober vil dette nettstedet få nye og bedre sider. Nye reportasjer vil i tiden frem til relanseringen publiseres på aktivung.no

 • Friluftslivets år 2015

  19.01.2015
  Friluftslivets år 2015 er en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Målet er å vise frem bredden av friluftslivet, og gi flere eierskap til naturen.

 • Politiattester

  15.12.2014
  Arbeidsgivere skal kreve innhenting av politiattest for helsepersonell og sosialpersonell som arbeider overfor barn og personer med utviklingshemning.

 • Aktiv Ungdom - en del av EUs program Erasmus+

  11.05.2014
  Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom med midler fra Erasmus+ som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

 • Støttekontakt - hvem, hva, hvor


  Støttekontakt er en tjeneste å gi personlig assistanse på, til deltagelse i fritidsaktiviteter. Den kan organiseres individuelt, i en aktivitetsgruppe eller som individuelt tilrettelagt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.

 • Aktivitetsvelgeren


  Aktivitetsvelgeren er et nyttig verktøy når en skal velge en fritidsaktivitet. Du finner denne elektronisk her, men den kan også får i papirutgave.


Nyhetsarkiv


Blank as