Forsiden
Om Nettstedet
Tips Oss
Nyttige lenkerVelkommen

Vi ønsker å være en ide- og kunnskapsbank for alle som arbeider med å tilrettelegge fritid for andre og andre som søker informasjon knyttet til fagfeltet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse". Aktiv Ung - Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har ansvar for nettstedet i nært samarbeid med Helsedirektoratet.

 

AktivUng

Logo hdir, liten

Aktuelt

 • Velkommen til nettverksamling

  28.04.2015
  Nettverket «Aktiv fritid for alle» inviterer 2. juni på kvelden og 3. juni til samling på Askøy.

 • Arctivity 2015

  17.04.2015
  Arctivity er et nasjonalt tilbud for personer over 16 år med syns-, hørsels- og bevegelseshemninger. Det er fortsatt ledige plasser for personer som kan tenke seg en innholdsrik uke i Nordland i juli fra 29. juni til 3. juli.

 • Ny nettside for Fritid med Bistand

  07.03.2015
  Nettsiden til metoden Fritid med Bistand (FmB) ble relansert med nye sider på konferansen "Aktiv fritid" 5. mars i Alta.

 • Aktiv omsorg - opplæringsprogram

  20.02.2015
  Senter for Omsorgsforskning Sør ved Høgskolen i Telemark starter opp en ny runde med opplæringsprogram i Aktiv omsorg. Søk i dag!

 • Gjesteblogg 1/ 2015

  20.01.2015
  Sola kommune har startet et prosjekt for å inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn inn i fritidsaktiviteter. Prosjektet som er et tiltak for å redusere barnefattigdom presenterer her sine foreløpige resultater.

 • Livsglede for eldre på sykehjem

  17.01.2015
  Hvordan kan et Livsgledesykehjem fremme opplevelse av livskvalitet for sine beboere. Dette forsøker vernepleier Camilla Rasch å svare på i en eksamensoppgave skrevet som student på "Videreutdanning for organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige".

 • Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering

  16.12.2014
  Alle kan nå søke om å få hjelpemidler som kan bidra til økt utfoldelse, utvikling og bedring av funksjonsevne på kultur- og fritidsarenaen.

 • Politiattester

  15.12.2014
  Arbeidsgivere skal kreve innhenting av politiattest for helsepersonell og sosialpersonell som arbeider overfor barn og personer med utviklingshemning.

 • Aktiv fritid retta opp sjølvbildet

  13.11.2014
  - Når du har gått over på den sida der du kjenner at du ikkje har noko verde, må det kome nokon å seie at du har det! Gjennom "Aktiv fritid i Kvinnherad" fekk "Pål" (50) oppleve at nokon sa nettopp det han trengte å høyre. Då hadde han ha slete åleine i mange år.

 • Tilrettelegging for tilretteleggaren

  27.05.2014
  No har travle og opptatte støttekontaktansvarlege i norske kommunar fått ei ny gåvepakke. På fritidmedmening.no ligg det kursopplegg, slik at kommunane i ein hektisk kvardag kan arrangere kurs utan at det krev all verdas tid og førebuing.

 • God utveksling om "Aktive muligheter"

  27.04.2014
  Friske tanker og nye innfallsvinkler må slippe til i kommunale hoder dersom utviklingshemmede skal få fritidsaktiviteter de selv ønsker. Størsteparten av kommune-Norge organiserer fritiden for denne gruppen under helse og sosial. Kanskje flere hadde hatt nytte av å organisere støttekontakttjenesten under kultur?

 • Nytt forsknings- og utviklingsprosjekt

  25.10.2013
  Prosjektet «Aktive muligheter» som er initiert og finansiert av Helsedirektoratet starter i desember som et ledd i arbeid med å tilrettelegge for økt deltakelse på kultur- og fritidsarenaen for mennesker med utviklingshemming.

 • Samarbeidsprosjektet "Aktiv fritid for alle"

  11.04.2013
  Tar i bruk og implementere metoden Fritid med Bistand i kommunalt rusarbeid overfor barn, ungdom og voksne.

 • Ledsagerbevis


  Ledsagerbevis er en ordning som gir funksjonshemmede mulighet til å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur-og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Ordningen tilbys i dag i neste 90 % av landets kommuner

 • Fri tid for alle 2015

  24.04.2015
  Den 13. nasjonale konferansen Fri tid for alle arrangeres 1. og 2. juni i Bergen. Meld deg på i dag.

 • Gjesteblogg 2/2015

  23.03.2015
  Kathrine Myklebust reflekterer i denne bloggen rundt bruk av Aktiv omsorg som et faglig perspektiv i arbeidet med å organisere støttekontakttjenesten.

 • Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

  25.02.2015
  Det nye senteret ønsker å bidra til å få en kunnskapsoversikt over feltet, og en oversikt over pågående tiltak i kommune-Norge slik en kan lære av hverandre.

 • Rapport om kommunale avlastningstilbud

  12.02.2015
  I rapporten «Kommunale avlastningstilbud. Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger?» kommer det frem at det er store forskjeller i hvordan det lovpålagte kommunale avlastningstilbudet organiseres i Norge.

 • Friluftslivets år 2015

  19.01.2015
  Friluftslivets år 2015 er en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Målet er å vise frem bredden av friluftslivet, og gi flere eierskap til naturen.

 • De Nordiske Folkehelsedager 2015

  13.01.2015
  Høyskolen i Hedmark, Terningen nettverk og Visit Elverum-regionen as inviterer 11. og 12. juni til en nordisk konferanse i Elverum hvor hovedtemaet er bruk av natur og friluftsliv som en helsefremmende faktor.

 • Ny pedagogisk metode

  15.12.2014
  3. desember ble Drop-In metoden lansert som en ny pedagogisk metode for å veilede barn og ungdom til gode elevroller.

 • Idebanken Aktiv omsorg

  10.12.2014
  Idébanken Aktiv omsorg inneholder ideer til aktiviteter, verktøy og opplæringsmateriell som kan inspirere til å videreutvikle pleie- og omsorgstjenestene

 • Brukerpass

  29.08.2014
  Alle hjelpemiddelsentralene har etablert en ordning som skal gi erfarne brukere av hjelpemidler et «brukerpass» som er en fullmakt som gir større innflytelse på egen situasjon og valg av samarbeidspartnere som kommune, leverandør eller hjelpemiddelsentral.

 • Aktiv Ungdom - en del av EUs program Erasmus+

  11.05.2014
  Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom med midler fra Erasmus+ som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

 • Levekår og sosial inkludering

  24.04.2014
  Bufdir har ansvar for å bidra til å hindre diskriminering og bedre levekårene og livskvaliteten til personer med nedsatt funksjonsevne. På deres hjemmeside formidles og utveksles kunnskap om disse viktige temaene som er viktig for alle som arbeider med å tilrettelegge tjenester i frivillig og offentlig regi.

 • KS sine råd vedrørende grensen arbeidstaker/ oppdragstaker

  04.10.2013
  To dommer fra Høyesterett og en uttalelse fra Sivilombudsmannen har satt fart i en diskusjon rundt når kommunenen kan engasjere personer som oppdragstakere innenfor de lovpålagte tjenestene støttekontakt og avlastning

 • Støttekontakt - hvem, hva, hvor


  Støttekontakt er en tjeneste å gi personlig assistanse på, til deltagelse i fritidsaktiviteter. Den kan organiseres individuelt, i en aktivitetsgruppe eller som individuelt tilrettelagt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.


Nyhetsarkiv


Blank as