Gjesteblogg 2013


 

Article image

Gjesteblogg 5/ 2013

Hvorfor sette frivilligheten på den lokalpolitiske dagsorden?

Denne artikkelen er utledet fra en eksamensbesvarelse i studiet ”Organisasjon og veiledning for støttekontakter, avlastere og frivillige”. Formålet er...
Article image

Gjesteblogg 4/ 2013

Aktiv Fritid - folkehelse og deltakelse på egne premisser

I denne artikkelen deler Thomas Mikkelsen og Connie Straume sine erfaringer fra et brukerstyrt malerkurs. Stord kommune har gjennom et prosjekt lagt t...
Article image

Gjesteblogg 3/ 2013

Støttekontaktordningen - brukermedvirkning og brukertilfredshet

Er det en sammenheng mellom brukermedvirkning og brukertilfredshet i støttekontakttjenesten overfor barn og unge? Dette er tema i bloggen til Maja K. ...
Article image

Gjesteblogg 2/2013

Hvordan kan vi nå HVPU-reformens mål om inkludering og normalisering?

Ellen Fromreide reflekterer rundt HVPU-reformens mål om inkludering og normalisering, og hvordan Fritid med Bistand kan bryte med dagens trend der utv...
Article image

Gjesteblogg 1/2013

Er det for dyrt?

Barn som vokser opp i familier med lav inntekt får begrenset sine valgmuligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. I denne artikkelen pres...