Master- og doktorgrad


Ingressbilde til doktorgradsavhandling

Ansvarsgrupper – hva tenker de unge selv?

Siv Elin Nord Sæbjørnsen har gjennom sin doktorgradsavhandling intervjuet 28 ungdommer i barnevernet for å høre deres syn på erfaringer fra barneverne...
Omslaget til Masteroppgaven At nå nye højder

Masteroppgave i spesialpedagogikk

At nå nye højder

Lene Fisker Brogaard har skrevet sin masteroppgave i spesialpedagogikk med tittelen "At nå nye højder – Deltagelse på Arctivity. Hvordan risikosportak...
Ingressbilde til Masteroppgave  - Mulig for meg! Barns erfaringer med aktivitetshjelpemidler

Masteroppgave

Mulig for meg! Barns erfaringer med aktivitetshjelpemidler

Hvilke erfaringer har barna selv med bruk av aktivitetshjelpemidler? Dette er et sentralt spørsmål som fysioterapeut Berit Gjessing forsøker å svare p...
Bilde av omslaget til Mastergradsoppgave Alenehetens dobbeltbetydning i det norske samfunnet

Alenehetens dobbeltbetydning i det norske samfunnet

Eirin Pålsdatter Eidshaug har gjennomført en kvalitativ studie om livssituasjonen til unge kvinner som kom til Norge som enslige mindreårige flyktning...
Article image

Fremtidsdrømmer

En ny mastergradsoppgave skrevet av Ina Kambo og Ingunn Skipnes viser at voksne utviklingshemmede er bevisste på drømmenes betydning for eget liv.
Article image

Hest og ungdom

Hilde Hauge har gjennom et doktorgradsprosjekt studert hestens effekt på ungdoms mestringstro, selvfølelse og sosial kompetanse.
Article image

Jeg kan og vil, men passer ikke inn

Ellen Berg Svendby viser i en doktorgradsavhandling at barn og unge med en sjelden diagnose har kompetanse og ressurser til å være fysisk aktive. Dess...
Article image

Den positive deltakelsesspiralen

Anne-Merete Kissow har i sin doktorgradsavhandling sett på sammenhengen mellom deltagelse i idrett og andre livsarenaer hos mennesker med en fysisk fu...
Article image

Støttekontakt som tiltak i barnevernet

Thomas Edvardsen har i sin mastergradsoppgave undersøkt hvilken betydning støttekontakttjenesten har som tiltak i barnevernet i Bærum kommune
Article image

Støttekontaktordningen - brukermedvirkning og brukertilfredshet

Hvordan kan Alta kommune organisere støttekontaktordningen til barn og unge med nedsatt funksjonsevne med tanke på brukermedvirkning og brukertilfreds...
Omslaget til Masteroppgaven Effekt av habiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter

Effekt av habiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter

Hvilken effekt har et rehabliteringsopphold på fysisk aktivitet og deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser? Dette s...
Article image

"Jeg kan delta"

Astrid J, Nyquist har med sitt doktorgradsstudie om barn med funksjonsnedsettelser og fysisk aktivitet, dokumentert den aktivitetsgleden de får når de...
Article image

Verdifull fritid for alle?

Muligheten til å musisere for personer med en utviklingshemning, enten alene eller sammen med andre , kan bidra til å knytte sosiale bånd, innta nye r...
Article image

Erfaringer fra Treningskontaktprosjektet i Oslo

Louise Larsen Dahl har intervjuet støttekontakter og treningskontakter for å se på potensiale for økt oppmerksomhet på sunn ernæring i støttekontakttj...
Article image

Økt livskvalitet for familier med demens når deres kunnskaper ivaretas

Om personer med demens, deres pårørende og personell i demensomsorgen involveres i planleggingen av tjenestene, øker livskvaliteten og muligheten for ...
Bilde av to som danser rullestoldans

Fritid for unge med funksjonsnedsettelser

I mastergradsoppgaven "Fritid og funksjonshemming - Unge funksjonshemmedes forhold til mestring og hindringer i fritid" presenterer David Bertelsen Ro...
Article image

Gudstenesta - en møtestad for alle?

Hvordan en kan skape rom for gudstjenestedeltakelse for utviklingshemmede? Dette er tema i mastergradsoppgaven til Leif Arne Økland.
Article image

Treningskontaktordningen

Jannicke Waldersnes Baug konkluderer med at det er svært mange likhetstrekk mellom bruk av treningskontakter og individuelle støttekontakter i en mast...
Article image

Spesialundervisning kan føre til ensomhet

Barn og unge kan bli ensomme av mye spesialundervisning utenfor klasserommet. Deltakelsen i et klassemiljø er viktig for å sikre sosial deltakelse er ...
Article image

Støttekontakter som ressurs i demensomsorgen

Aud Johannessen er stipendiat ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. I sitt doktorgradsarbeid ønsker hun å se på bruk av støttekontakter...
Article image

Kulturarena med mulighet for dialog?

Ellen Saur har gjennom sin doktorgradsavhandling forsøkt å belyse om kunst og kulturarenaer kan oppleves som møteplasser for dialog mellom mennesker m...
Article image

Doktorgrad om utviklingshemning, dagligliv og selvforståelse

Anna M. Kittelsaa ved NAKU har nylig avlagt doktorgrad ved NTNU. Tittelen på avhandlingen hennes er "Et ganske normalt liv: Utviklingshemming, dagligl...
Omslaget til hovedfagsoppgaven Støttekontakter er svaret

Støttekontakter er svaret - men hva er spørsmålene?

Støttekontakter er svaret - men hva er spørsmålene? En kvalitativ studie av sosialarbeideres begrunnelser for og forventninger til støttekontakter.
Bilde av omslaget til Masteroppgaven tillit, mestring og selvoppfatting

Tillit, mestring og selvoppfatning

I denne mastergradsoppgaven presenterer Anders Midtsundstad et teoretisk perspektiv knyttet til sentrale begreper i inkluderingsprosesser, slik de møt...