Studentoppgaver


Collage som viser bueskyting, badminton, kunstmaling og karate

Hvilken effekt har Fritid med Bistand i arbeidet med deltakere i LAR?

Torgeir Skrunes og Jenny Eline Thorkildsen forsøker å belyse gjennom sin bachloroppgave i sosialt arbeid hvordan metoden Fritid med Bistand (FmB) kan ...
Article image

Livsglede for eldre på sykehjem

Hvordan kan et Livsgledesykehjem fremme opplevelse av livskvalitet for sine beboere. Dette forsøker vernepleier Camilla Rasch å svare på i en eksamens...
Article image

Hvordan kan bruk av treningskontakt organiseres godt overfor utviklingshemmede?

Mette Langnes reflekterer i denne studentoppgaven over hvordan treningskontakt kan organiseres på en god måte overfor utviklingshemmede i Oslo kommune...
Article image

Utfordringer på fritiden for unge med funksjonsnedsettelser

Er fritid og fritidsaktiviteter utelukkende positive for barn og unge med funksjonsnedsettelser? Dette er et av spørsmålene vernepleier Inga Stokke st...
Article image

Internkontroll av støttekontakttjenesten

Wenche Haslie er leder for en enhet med mange ansatte. Hun er opptatt av at virksomheten utvikles og forbedres slik at myndighetskravene i sosial- og ...
Article image

FmB - muligheter og utfordringer

Ingunn Torsrud reflekterer i denne oppgaven rundt bruk av Fritid med Bistand. Hun synliggjør her metodens muligheter og utfordringer med bakgrunn i si...
Article image

Satser på fritid med Bistand

En eksamensoppgave på videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige" har gitt Kvinnherad kommune 3 årsverk...
Article image

Opplæring og veiledning av oppdragstakere

Heidi Smedsrud Hansen arbeider i tjenesten Tilrettelagt fritid i Drammen kommune. Hun er opptatt av å sikre støttekontakttjenestens oppdragstakere bed...
Article image

Hva bør avlastning inneholde?

Hilde Næbb reflekterer i en studentoppgave rundt innholdet i avlastningstilbudet for ungdom. Hun etterlyser større oppmerksomhet knyttet innholdet i f...
Article image

Fritidsaktiviteter som utgangspunkt for personlig utvikling

I en bachloroppgave peker Kari Ann Tobiassen på den betydningen deltakelse i fritidsaktiviteter har for mennesker som har behov for bistand for å oppl...
Article image

Motivasjon og fysisk aktivitet

Linda Beathe Dalane og Ingvild-Jorna Bø Abusdal, som arbeider i henholdsvis Vennesla kommune og Kristiansand kommune, synliggjør i denne studentoppgav...
Article image

Godt samarbeid mellom kommune og Røde Kors.

Kristiansund kommune har i samarbeid med Røde Kors Besøkstjeneste startet en aktivitetsgruppe for voksne mennesker med psykiske vansker. Kristin Hatmo...
Article image

Med fokus på fritid

I denne oppgaven stilles det et spørsmål ved om sosialarbeidere kan benytte fritidsaktiviteter som er verktøy når målet er å legge til rette for at me...
Article image

Fokus på opplæring og veiledning

Hege Henriksen i Nedre Eiker skrev i sin eksamensoppgave på videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige"...