Informasjon for deg som arbeider med brukere av støttekontakttjenesten

Oppdragstakere og arbeidstakere innenfor støttekontakttjenesten engasjeres med utgangspunkt i brukerens ønsker, forutsetninger og kanskje drømmer på fritiden. Her har vi samlet informasjon om tjenesten.

 

Informasjon for deg som

arbeider med brukere av støttekontakttjenesten

Oppdragstakere og arbeidstakere innenfor støttekontakttjenesten engasjeres med utgangspunkt i brukerens ønsker, forutsetninger og kanskje drømmer på f...
 

Meningsfylt og spennende

Intervjuer ved Hanne