Konferansen Fri tid for alle 2014

Her kan du lese intervjuer og presentasjoner av forelesere på årets konferanse som ble holdt på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo.


 

Siri-Syvrud

Snakk med organisasjonene!

På Gjøvik har de samarbeidet med lag og foreninger i mange år for å integrere mennesker med utviklingshemminger. Samarbeid er en forutsetning for å få...
Monica-Nilsen

Får folk i gang i ei fei

Ny Giv skal vere eit fleksibelt tilbod for rusavhengige som er ute av fengsel eller behandling. Det er viktig å sette i gang aktiviteten så raskt som ...
Hanne-Kvifte-Andresen

Måtte tenke nytt etter kjeft fra fylkesmannen

Etter at fylkesmannen påpekte avvik, har Aktiv fritid i Sørum kommune vært nødt til å tenke nytt. Når de nå skal kartlegge en ny bruker, tar de utgang...
Live-Fyrand

"Å tilhøre eller ikke tilhøre, det er spørsmålet!"

De som skal hjelpe et menneske i krise, bør også trekke inn nettverket rundt, de som har hjulpet før det ble krise, mener Live Fyrand, professor emeri...
Inger-Sandanger

Tempo og kontroll tærer på tilhørigheten

Har menneskene krefter igjen til å skape fellesskap og tilhørighet i norske lokalsamfunn? Effektivisering på høygir og hysterisk kontrollkulturen tar ...
Ingunn-Tennoe-musiker

Fin stemning med pianotoner

Ingunn Tennøe bød på stor varisjon til pianotoner og sang.
Helga-Katharina-Haug

Nytenking om folkehelse: no er det brukaren sine ønskjer som gjeld!

Folkehelsa vil ligge sterkt framme i dei politiske føringane framover. Det vil bli større vekt på å meistring, nettverk og deltaking, det vil seie at ...
Ole-Petter-Askheim

Samskaping - medverkning eller ansvarsfråskriving?

Professor Ole Petter Askheim åtvarar mot eit syn på fritid som ein reiskap for å oppnå målsettjingar innafor felt som omsorg, folkehelse og inkluderin...
Ann-Kristin-H

Flere i gruppe, mer stabilitet

Hva skjer når barn og unge med spesielle behov får seg venner? Selvtillit og selvbilde blir bedre, og som bonus til foreldrene gir det en ekstra avlas...
Vestre-Toten

Slipp kulturen inn!

Det største problemet i norsk eldreomsorg er ensomhet og mangel på sosial omgang og aktivitet. Vi må tenke kultur for alle, i samarbeid med lokalmiljø...
Jorunn-Sagen-Olsen

God informasjonsflyt i Vennesla

I Vennesla skal dei frivillige ikkje berre vere eit namn på ein lapp. Fire gongar i året blir dei samla for sosialt og fagleg input. Slik får dei også...
Ingvild-Marie-Hilde

Meir samspel – betre folkehelse!

Korleis kan vi spele inn mot frivilligsentralen?» «Kan våre brukarar vere med i rusleturgruppa eller arbeid i kafeen?» Dei ønskjer seg meir samhandlin...
ArnhildTaksdal-Kirkens-Bymisjon-Oslo

Frivilligheten blomstrer – og må røktes

Fagutviklingssjef Arnhild Taksdal i Kirkens Bymisjon vil ikke gi fasitsvar, men mener vi må være bevisste på hvordan vi bruker frivillige, i en tid de...
Siri-Grottjord-

Døråpneren kan hindre passasje

Kan glød og entusiasme være en hemsko for å få til integrering? Spørsmålet har Siri Grøttjord i Skaun kommune i Sør-Trøndelag reflektert mye over, ett...
Fritidsskolen

Aktiviserte seg inn i det norske

«Kor skal eg køyre no?» «Er det midtstripe der?» Ved hjelp av ein buss og slike spørsmål fekk Inger Marie Olsen entusiasmen fram hos traumatiserte, mi...
Trine-Hagen

Godt familieliv med funksjonshemmet barn?

Hvordan får vi tak i en støttekontakt? Hvem skal vi snakke med i bydelen når vi har blitt uvenner med saksbehandleren? Disse spørsmålene, og mange fle...
Marte-Kjolstad

Barnehage blir hytte i helgene

Går det an å dra på «hyttetur» til ein barnehage? Ja, ein slik orginal tanke har blitt realisert av Fagsenteret i Gamle Oslo, avdeling fritidsassistan...