Konferansen Fri tid for alle 2007

Her kan du lese intervjuer og presentasjoner av forelesere på årets konferanse som ble holdt på Scandic Bergen City.


 

rune_oyen

Nettstaden www.fritidforalle.no

Sosial- og helsedirektoratet har peika ut Kristiansand kommune til å vera eit fagleg knutepunkt for fagfeltet ”Støttekontakt, kultur og fritidsdeltaki...
tangnes

Best resultat når veiledere samarbeider

Synnøve Karoline Abelone Tangnes var ferdig med masteroppgave i pedagogikk ved Det psykologiske fakultet i Universitetet i Bergen våren 2007. Det er e...
soldal

Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige

– Fagfolkene i kommunene har fått økt kompetanse gjennom videreutdanningen. Det fører bedre veiledning for støttekontakter, avlastere og frivillige, s...
riise

Kurs har mykje å seia for støttekontaktane

Eva Riise er utdanna vernepleiar og har teke vidareutdanning i systemisk familieterapi. Ho har praksis frå HVPU, ungdomsheim, verna bustadar og sosial...
larsen

Støttekontakter og besøkshjem gir gode fritidstilbud

Elisabeth Larsen er utdannet sosionom og har over 30 års erfaring som sosialarbeider. Hun bygger sin interesse på egne allsidige arbeidserfaringer når...
gyrid

Støttekontaktring rundt eit barn

Gyrid Langsholt er mor til ein 11 år gammal gut med a–typisk autisme. Ho meiner ”støttekontaktring” kan vera eit lågterskeltilbod til mange grupper, o...
hjelmeland1

Fritid med Bistand – et skritt inn i arbeidslivet

Tina Hjelmeland er koordinator for tjenestetilbudet Fritid med bistand (FmB) i Kristiansand kommune. Hun har arbeidet med dette fagfeltet i fire år. H...
hammersmark

Nettverksbygging og rekruttering av private avlastere

Besøkshjem og andre private avlastere gir et tilbud til utviklingshemmede barn og ungdom med ulikt funksjonsnivå og hjelpebehov. Felles for dem alle e...
aas

Samarbeid mellom idrettslag og kommune om treningskontaktar

Idrettslaga organiserer trening i lokalmiljø og bygder over heile landet. No vil laga ha kurs for treningskontaktar. Dei skal gje folk som slit med ru...
aadnesen

Statlig tilsyn gir utfordringer for kommunene

I 2007 har helsetilsynet besluttet at det skal være landsomfattende tilsyn for blant annet avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjeneste...