Videreutdanningen i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige har samlet studenter fra hele landet i en årrekke. Fra å være etterutdanningskurs fra 1993 har det fra 2002 utviklet seg til å bli en videreutdanning på 30 vekttall. Det er kun tre samlinger på totalt ti dager i løpet av året utdanningen varer. En rekke korte forelesninger er spilt inn på video slik at studentene kan se og arbeide i tilknytning til disse, når det passer. Det innebærer stor grad av ansvar for egen læring og aktiv bruk av internett. 

Fra januar 2010 tilbys denne videreutdanningen i Oslo og Trondheim i tillegg til i Bergen. Helsedirektoratet gir støtte slik at utdanningen er gratis for studentene!gjesteblogg 2

Videreutdanningen retter seg mot fagfolk i kommunene eller i frivillige organisasjoner som er opptatt av å tilrettelegge for fritid for alle. Studentene har vanligvis jobb ved siden av studiet med mennesker med ulike funksjonshemminger, rusmisbrukere, eldre, innen barnevern, med flyktninger og innvandrere og andre som lett kan falle utenfor deltakelse i fritidsaktiviteter. Utdanningen er bygget opp rundt de lovfestede tjenestene støttekontakt og avlastning. Det legges vekt på hvordan man kan få til fleksible og gode løsninger for de som trenger hjelp – ofte i samarbeid med frivillige organisasjoner. Nye måter å arbeide på blir fremhevet. I tillegg til den tradisjonelle støttekontakten eller private avlasteren, legges det vekt på hvordan man kan stimulere til aktivitet i fellesskap med andre. Vi legger vekt på prosjektarbeid som metode slik at de studentene som vil det, kan få planlegge endringsarbeid på sitt arbeidssted. Og vi ser at det nytter: Nordlandsforskning fant i sin undersøkelse i 2007 at to av tre studenter hadde startet eller hadde konkrete planer om å starte et prosjekt som resultat av utdanningen!                                 Du kan lese om flere av disse prosjektene på http://www.fritidforalle.no. 

Gode tilbakemeldinger fra studentene.                   
Studentene er overveiende svært fornøyd med videreutdanningen. Her er et utsnitt av uttalelser fra studentene fra de tre studiesteder i 2008:

 • Kan bite fra meg mer på brukerne vegne nå!
 • Jeg kan sette erfaringer og egne refleksjoner inn i et større perspektiv. Dette har gitt meg mer styrke.
 • Flott at en kunne se videoforelesninger flere ganger, og på de tidspunktene som passer.
 • Fint med kombinasjonen mellom nettbasert undervisning og samlinger. 
 • Arbeidskravene har vært kjempebra og veldig nyttig, lærerikt og passe antall.
 • Veldig bra å rekruttere studenter fra forskjellige arbeidsplasser – offentlige og frivillig sektor.
 • Fått belyst ulike utfordringer som kommunene sliter med ift støttekontakter  og andre bistandspersoner
 • Har åpnet opp øynene for flere muligheter i samarbeid mellom frivillig sektor og kommuner.
 • Veldig bra å få en kommentar på alle arbeidskrav med tilbakemelding på hva en kan gjøre bedre.
 • Faglige innspill har vært lærerike. Det at videreutdanningen er så konkret, har vært nyttig for min arbeidssituasjon.
 • Føler med tryggere i forhold til utøvelse av min jobb, kan forankre noe mer teoretisk. Vissheten om at det faktisk finnes andre som er interessert i dette feltet og som tenker som meg, gjør meg tryggere.
 • Får andre briller på og verktøy å ha i verkstøykassen videre.  
 • Fin blanding mellom fagstoff presentert på samlinga, via i.l., og eigensinnsats frå studentane sjølve. Det var kjekt å  kunne arbeide med fagstoff undervegs, kunne bestemme når ein ville jobbe med oppgåvene undervegs.
 • Arbeidskravene har gitt mulighet/ tvunget meg til å lage rutinebeskrivelser/ prosjektbeskrivelser som blir nyttig i mitt arbeid, men som jeg ikke ville tatt meg tid til ellers.


Du kan lese mer om videreutdanningen her.