Foto som viser en glad jente med Downs syndrom som holder hånden opp til hilsenUngSOR 2024 er en heldigital konferanse om pårørendesamarbeid. 20. mars sendes det direkte fra studio på Frambu. I tillegg til den direktesendte dagen, produseres en rekke andre aktuelle innslag som vil være tilgjengelig på SOR Digital+, og for dem som er påmeldt individuelt til den digitale konferansen.


Dette får du se og høre på UngSOR 2024

Her er bidragene på årets UngSOR. Noen er direktesendte 20. mars (merket med *stjerne), andre er opptak som både påmeldte og brukere av SOR Digital + har tilgang til.

*Olaug Nilssen

Olaug Nilssen har gjennom sitt senere forfatterskap satt søkelys på familier med barn med autisme.

*Frambu – Oppfølging av søsken og besteforeldre

2 innlegg: Et om oppfølging av søsken og et om oppfølging av besteforeldre.

Oslostandard for pårørendesamarbeid

Oslo kommune har utarbeidet en egen standard for samarbeid med pårørende. Denne inkluderer også pårørende til barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse.

Foreldres opplevelse av konflikt med hjelpeapparatet

Ved samarbeidsproblemer og konflikt er vi som jobber i hjelpeapparatet godt kjent med hvordan det oppleves for oss. Men hvordan oppleves dette for foreldrene? Foredraget vil presentere funn fra et nylig gjennomført forskningsprosjekt.

Innføring av barnekoordinator

Søkelys på dette temaet gjennom 3 forelesninger og en samtale.

Nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger

Helsetilsynet og barneombudet

«Jeg er den eneste som ikke kan legge dette fra meg» 

Tiril Stange. Presentasjon av funn i masteroppgave, med refleksjoner om samarbeidet mellom hjelpeapparatet og foreldre.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) sitt arbeid med pårørendesamarbeid

Det er foreldrene som er ekspertene

Thina Teppen er mor til en nå ung voksen mann med autisme. Hun deler sine erfaringer med familieliv og samarbeid med hjelpeapparatet, og understreker at det er foreldrene som innehar den aller største kompetansen på sitt barn. 

*Tara SLAMpoet

Tara formidler. Hun er både sykepleier og pårørende og formidler sine erfaringer gjennom slam-poesi.

Familieveiledning

Veiledning til familier med funksjonshindrede barn er en viktig del av kommunenes ansvar. Innlegg fra Sarpsborg kommune.

*Minoritetsperspektiv på pårørendesamarbeid 

Faridah S. Nabaggala har gjennom en årrekke jobbet for å styrke samarbeidet mellom tjenesteapparatet og familier med barn med funksjonsnedsettelse med annen etnisk bakgrunn enn norsk.

Om pårørendesamarbeid

Cato Brunvand Ellingsen, daglig leder i Stiftelsen SOR. 3 små forelesninger om pårørendesamarbeid. 


Program 20. mars 2024

Følgende program kan du følge direkte fra studio på Frambu. 

0930 Åpning ved Cato Brunvand Ellingsen, daglig leder i Stiftelsen SOR

0940 Tara Slampoet

1010 Minoritetsperspektiv på pårørendesamarbeid - Faridah S. Nabaggala

1130 Lunsj

1215 Frambu – Oppfølging av søsken og besteforeldre

1330 Olaug Nilssen og Krister Fjermestad

1430 Avslutning


Informasjon om påmelding og pris

SOR Digital +

Alle som har tilgang til SOR Digital + kan se konferansen og alle enkeltbidragene direkte og i opptak 1-5 år etter 20. mars 2024. Det er kommuner og andre virksomheter som kan kjøpe tilgang til alle sine ansatte. 

Påmelding til UngSOR 2024

Påmelding gjøres gjennom påmeldingslenken øverst på siden. Alle påmeldte har tilgang til alt innhold frem til 1. mai 2024. 

Priser

Prisen per deltaker er 900 kroner. 
Tilgang for 2-5 personer fra samme virksomhet gir 200 kroner i rabatt per person ekstra. 
Hvis en virksomhet/arbeidsplass ønsker tilgang for flere enn 5 personer ber vi dere ta direkte kontakt med Stiftelsen SOR for å gjøre en avtale.

PS! For å logge på konferansen trenger en mobilnummer i påmeldingen. Påmeldingen gjelder per person som skal se konferansen direkte eller i opptak. Ta direkte kontakt om gruppeavtaler.