Glad jente som sitter på skuldrene til en større gutt

Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvilken virkning støttekontakterene som engasjeres overfor barn og unge har sett i forhold til tiltakets målsetninger. Støttekontaktene selv svarer at de tar med barna på mange positive, sosiale opplevelser, at de er gode rollemodeller og at de medvirker til å bedre barnets selvbilde.

Spørreundersøkelsen synliggjør at kvaliteten i forhold til opplæring, oppfølging og tilgjengelighet overfor støttekontaktene var varierende fra barneverntjenestens side i følge både støttekontaktene og saksbehandlerne som ble spurt. God kvalitet i det profesjonelle apparatet rundt støttekontaktene synes å øke sjansene betraktelig for at støttekontaktene gjør jobben i tråd med gjeldende målsetninger. Fokus på å bedre systemet rundt støttekontaktene pekes derfor på som viktig. For å nå målsetningen foreslår Edvardsen at barnevernet må sikre jevnlige møter med støttekontaktene som gir mulighet til evaluering av tiltaket og veiledning. Dette mener han vil styrke forutsetningene som gjør at støttekontakten blir klar over og jobber etter målene som er formulert i barnets tiltaksplan. Det anbefales derfor at støttekontaktene minimum kontaktes av saksbehandler hver tredje måned for en samtale om hvordan oppdraget fungerer.

På tidspunktet når undersøkelsen ble gjennomført ga barnevernet i Bærum kommune tilbud om samlingskvelder to ganger i året for alle støttekontakter. Dette tiltaket anbefales det å videreføre. I tillegg foreslås det at alle støttekontakter som ansettes i barneverntjenesten innen tre måneder etter oppstart gjennomgår et opplæringskurs i forhold til rollen som støttekontakt.

Hele mastergradsoppgaven som bygger på en undersøkelse av støttekontakttiltaket i Bærum kommune kan du lese her.

Støttekontakt som tiltak i barnevernet : en undersøkelse av støttekontakttiltaket i Bærum kommune, sett fra saksbehandleres og støttekontaktenes ståsted
Edvardsen, Thomas
Master thesis

Issue date: 2012
Permanent link: http://hdl.handle.net/11250/145157

 

Av Anders Midtsundstad