Bilde av en cafePraktisk

Tid

Mandag 4. mars, 2024

Sted

Adresse til Skarmyra allaktivitetshus er: Skolegata 2, 1532 Moss. Skarmyra allaktivitetshus – Google Maps

Parkering

Det er begrenset med parkering, men det er mulig å benytte gateparkering, se nøye etter skilting.

Ankomst med tog

Til dere som benytter tog som transport, så er det ca. 7 min i normal gange.

Lunsj

Det vil bli servert lunsj, samt noe smått å bite i utover dagen for å holde konsentrasjonen oppe.

Kontakt

Ida Mataka, aktivitetskontaktkoordinator Ida.Mataka@moss.kommune.no

Beate Anonsen, koordinator ift. grupper Beate.Anonsen@moss.kommune.no telefon: 93484735

Arthur Olsen, leder avdeling Samskaping Arthur.Olsen@moss.kommune.no


Program

09.30 – 10.00      Registrering med kaffe
10.00 – 10.45      Presentasjon av Aktivitetskontakttjenesten i Moss Kommune
10.45 – 11.00      Pause
1100 – 11.45       Presentasjon av Aktivitetskontakttjenesten sitt gruppetilbud
11.45 – 12.30      Lunsj
12.30 – 13.30      Lillestrøm kommune presenterer « aktiv fritidsystemet»
13.30 – 13.45      Pause
13.45 – 14.45      Gruppearbeid
14. 45 – 15.15     Oppsummering og svar på eventuelle spørsmål som er kommet inn på SMS