Like Muligheter For Alle BarnRapporten  gir en oversikt over ulike typer tiltak og virkemidler som kan være viktige for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Rapporten er skrevet i et enkelt språk siden målet er at den skal være tilgjengelig for alle. Heftet inneholder derfor også eksempler på tilbud og tjenester som den enkelte kan etterspørre i sin kommune.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen legger i forordet vekt på at det norske samfunnet skal være likeverdig og ikke-diskriminerende for alle. Dette gjelder alle uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller etnisk tilhørighet, sitat:

Personer med nedsatt funksjonsevne skal sikres full deltakelse og likestilling, og skal kunne delta i arbeids- og samfunnsliv på lik linje med andre. Alle skal ha de samme muligheter til personlig utvikling, deltakelse og til å leve et aktivt og selvstendig liv.

Rapporten finnes i flere versjoner som kan lastes ned her:

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/like-muligheter-for-alle-barn/id735391/

 

Av Anders Midtsundstad