Evalueringen baserer seg på erfaringstall fra ti kommunale prosjekter som ble Kontigentstøtte og fritidsveiledninggjennomført i 2007 og 2008 hvor 6.320 barn og unge fikk kontigentstøtte, mens 2.929 barn og unge ble gitt veiledning inn i en ordinær fritidsaktivitet. I syv av de ti prosjektene ble det gitt både kontigentstøtte og fritidsveiledning. En hovedkonklusjon i evalueringen som ble gitt ut i 2009 handler om viktigheten av å kunne tilby både økonomisk støtte og veiledning.

Erfaringene fra denne forsøksordningen videreføres nå i flere danske satsninger hvor bl.a. flere danske kommuner tar i bruk arbeidsmetoden Fritid med Bistand.

De som fikk et tilbud kan inndeles i fire hovedgrupper. Barn og unge:

  1. med foreldre , som ikke har økonomiske og/ eller sosiale og personlige ressurser til å støtte opp om sine barns fritidsliv,
  2. uten store adferdsmessige problemer og/eller lidelser,
  3. fra familier, som ikke mottar sosialhjelp,
  4. med en annen etnisk bakgrunn enn dansk, hvor foreldrenes forståelse for foreningslivets potensialer og betingelser er begrensede.

Evalueringen som ble gennomført for Servicestyrelsen i Danmark kan du lese her.
Rapporter fra de 10 delprosjektene kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad