Hva er inkludering?

Inkludering handler i stor grad om trygghet. Det er når man føler seg trygg at man oppsøker, eller gjenoppsøker, et miljø. Det kan være spesielt viktig om man ikke kjenner til frivilligheten i Norge fra før.

Inkluderingstips på film

Savner du noen i organisasjonen din? Ser du at noen trenger en venn? Vil du ha flere å dele interessene dine med? Vi håper filmene våre med inkluderingstips inspirerer deg.

"MIR" - Inkludering er å bli kjent med hverandre

I frivillige organisasjoner blir vi en del av et større fellesskap.

Bilde fra en film som heter inkludering er å bli kjent med hverandre
 

Mangfoldshuset - Inkludering er å skape noe sammen

Å delta i frivillige organisasjoner gir oss en følelse av identitet og tilhørighet.

Bilde fra en film som heter inkludering er å skape noe sammen

Inter Kulturell Kvinne Gruppe - Inkludering er å snakke sammen

Et inkluderende samfunn forutsetter en inkluderende frivillig sektor.

Bilde fra en film som heter inkludering er å snakke sammen

Norges Jeger- og Fiskerforbund - Inkludering er å oppleve naturen sammen

Inkludering er noe alle i samfunnet må gjøre i hverdagen.

Bilde fra en film som heter inkludering er å oppleve naturen sammen

Drammen Sanitetsforening - Inkludering er å ha samme rettigheter og muligheter

I frivillige organisasjoner blir en del av et større fellesskap og får muligheten til å drive med det vi er interessert i sammen med andre.

Bilde fra en film som heter inkludering er å ha samme rettigheter og muligheter

Hvordan inkludere?

Råd til frivillige organisasjoner
Frivilligheten er en fantastisk arena for inkludering, men det betyr ikke at det ikke er utfordringer. Basert på erfaringene til organisasjonene som har bidratt til inspirasjonsbanken har Frivillighet Norge samlet råd og tips til frivillige organisasjoner her.

Råd til kommuner
Kommunen kan hjelpe frivilligheten gjennom store og små tiltak. Les hva organisasjonene sier vil hjelpe.

Verktøy og tjenester

Frivillighet Norge har laget en rekke verktøy som kan hjelpe deg med inkludering:

    Inspirasjonsbank
    Workshop om inkludering
    Informasjonsmøte om frivillighet

Les mer om de ulike verktøyene her: https://inkluderingskoden.no/verkty-og-tjenester


Knekk inkluderingskoden er en del av Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt.  Kontaktperson er Ida Marie Holmin ida@frivillighetnorge.no