Meningsfylt fritidInformasjonsbrosjyren har nå kommet i en ny revidert versjon hvor det vises til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om barnevernstjenester. Brosjyren er utviklet av deltakere i det fylkesvise faglige nettverket i Hordaland i samarbeid med Helsedirektoratet.

Brosjyren kan lastes ned her.