Individuell plan - for et bedre livPå Nordlandsykehuset sin hjemmeside skriver Bjørn Reppen at Avdeling for voksenhabilitering ønsker å være en pådriver for å få igangsatt arbeidet med individuell plan, veilede kommunale koordinatorer, delta i grupper som har fokus på individuell plan i kommunene, samt være direkte støttespiller for tjenestemottakerne.

For å bidra til at alle skal kunne motta informasjon om sine muligheter har de utarbeidet en veileder som er skrevet i et språk som de håper skal oppleves som tilgjengelig for alle. Veilederen er ment å være til hjelp for dem som skal motta tjenester fra kommunen så vel som fra spesialisthelsetjenesten. Den er også ment å være en støtte for planens koordinator og for hjelpepersonellet som bistår tjenestemottakeren.

Veilederen er utarbeidet av Grete Bakkemo, Willy Johansen og Bjørn T. Reppen fra  Nordlandsykehuset i samarbeid med Hanne Thommesen fra Høgskolen i Bodø og Nina Adelsten Eriksen fra Høgskolen i Harstad. Foto og design er ved Bjørn Erik R. Lunde fra Pressefoto as.

Veilederen "Individuell plan - for et bedre liv" kan du laste ned her.

Av Anders Midtsundstad