Bilde av Eirik Dahl, Den norske turistforening«Turistforeningen for utviklingshemmede». For en fantastisk god idé! Det gikk ikke mange dagene før jeg ringte Nils Øveraas som er Generalsekretær i DNT, for å se om dette var noe vi kunne få til. Derfra ble jeg satt over til DNT Drammen og Omegns, Vibeke Clausen. Etter korte innledende samtaler med henne og daglig leder Simon Torgersen, ble vi enige om å starte et nytt konsept: Friluftsliv, tilrettelagt for utviklingshemmede. Det er viktig at dette er en aktivitet tilrettelagt for utviklingshemmede, men hvor alle skal føle seg velkomne.

Bildet: Eirik Dahl, prosjektleder og turgründer i Den Norske Turistforening (DNT). Foto: Marius Dalseg Sætre/DNT

I startfasen la vi opp til turer hver 14. dag på Eiksetra turisthytte i Lier og Sæteren Gård i Bærum. På første arrangement var vi 10 personer. Nå deltar mellom 40 og 60 deltakere på våre arrangement.

Jeg tenkte at jeg skulle gjøre dette i frivillig regi ut 2015, for så å gå tilbake til næringslivet. Slik ble det ikke. Etter hvert som aktivitetene gikk av stabelen og jeg så gleden hos deltagerne, deres familie og venner, tenkte jeg at dette er kanskje noe som kan gjøres i hele landet? Behovet er jo sikkert minst like aktuelt andre steder i Norge. Jeg fikk underveis mange henvendelser med interesse for prosjektet.

I mars i år ble det besluttet av DNT at dette tilbudet skal gjøres tilgjengelig i hele Norge.

I tillegg til det sosiale og å være ute på tur sammen, vil vi legge opp til at utviklingshemmede skal få det samme tilbudet som andre medlemmer. Vi skal dra på overnattingsturer sammen, vi skal fiske, klatre, padle, utfordre oss selv og hverandre og ha det gøy sammen!  På sikt vil vi ha et bredt tilbud, noe for enhver interesse.

Vi legger opp til:

  • Lavterskeltilbud der en kun trenger å ha med seg fritidstøy.
  • Friluftsaktiviteter med utfordringer for alle funksjonsnivåer.
  • Den sosiale rammen rundt aktiviteten er viktig.
  • Skal inkludere alle aldre.
  • Skal være et tilbud gjennom alle årets sesonger og livets faser.
  • Skal være et tilbud for familie, venner og andre med relasjon til deltakerne.
  • Skal avslutte aktiviteten med et kveldsmåltid for alle.

Bilde av mange mennesker som konkurrerer om å trekke tauSamarbeid med andre

Vi skal samarbeide med andre foreninger der vi kan gå sammen om et bedre tilbud. Det kan være Ornitologisk forening som forteller om fuglelivet der vi går tur, det kan være Norges Idrettsforbund der vi legger opp til aktiviteter sammen, Norges Klatreforbund, osv.

 I oppstartsfasen har vi hatt: Naturlotto, hinderløype, refleksløypelotto, naturbowling, kveldstur med og uten hodelykt, aking og skigåing. Vi har også hatt forskjellig underholdning som musikk og teater/historie fortellinger.

Bilde av mennesker som sitter ved en gapahuk og brenner bålSosialt samvær er viktig

Mange personer med utviklingshemming har et lite nettverk. Ofte er det slik at når barnet er ferdig med skolegang og skal ut i egen bolig består det sosiale nettverket av familie og nære venner. Med disse arrangementene håper vi å kunne skape en arena der både den utviklingshemmede og andre i nettverket deres får flere og nye venner.

Professor i sosialmedisin Per Fugelli har oppskriften på god helse: ånden x kroppen x flokken2 (i andre potens)= god helse!

Vi har derfor en fast mal vi gjennomfører våre samlinger etter:
Det starter med at turleder ønsker velkommen. Gjerne rundt et bål slik at flokken føler seg velkommen og gjennomgår hva vi skal gjøre. Gjennomfører aktivitetene og samler oss rundt bål eller leirplassen, spiser (sunn og kortreist mat) og avslutter med sang/ musikk og sosialt samvær.

Gjennom aktivitetene vil da både den utviklingshemmede, familien, venner og de som ledsager den enkelte til og i aktiviteten stifte nye bekjentskaper og få innspill på hvordan mangt og meget blir løst av andre i tilsvarende situasjon.

Vi håper og er bevisste på at aktivitetene, med innhold, vil være med på å gjøre det mer attraktivt for ansatte, støttekontakter og frivillige å arbeide med våre barn. Gjennom felles aktiviteter og opplevelser skal dette og være med å løfte deres kompetanse og inspirere de til nytenking.

Kveldsbilde av mennesker rundt et flammende bålKommunikasjon

Mange utviklingshemmede har mange ord i seg, men ikke eget språk. Vi vil hjelpe de med å formidle deres ønsker, tanker og drømmer. På noen av våre arrangementer har vi delt ut snakkeark. Disse for at vi skal få snakket med barna om hva vi skal gjøre, hva vil de gjøre og hva vi har gjort og hva de syns var gøy og vil gjøre mer av.  Vi legger da disse ut på den enkelte gruppens Facebook side i forkant av aktiviteten. Printer de også ofte opp, laminerer de og leverer ut til deltagerne for at de skal ta de med seg hjem, peke og snakke om hva de har opplevd sammen.

I januar 2017 kommer vi også til å gi ut en APP på IOS og Android plattform. I begynnelsen i en enkel utgave som vi vil utvikle etter hvert. APP en skal i første omgang inneholde kalender med aktiviteter i det geografiske området du befinner deg. Er du da på ferie i Tromsø, legger du bare inn Tromsø som geografisk område får du alle turer i dette området med folk i samme situasjon som deg. Samme flokken som du vil føle deg velkommen til.

Samarbeid med næringslivet

Som far til Frida på 17 år ser jeg muligheter for samarbeid med næringslivet. Som bedriftsleder i mange år har jeg hvert år vært med på å bestemme til hvilken organisasjon vi skal en «gave». Ideen er at ledelse og medarbeidere blir utfordret til å være med som frivillige og gi av sin sine ressurser og sin fritid til noe med mening til noen som trenger litt ekstra hjelp. Utviklingshemmede besitter en humankapital bedriftene kan lære av og vokse som organisasjon med. Foretak som engasjerer seg i prosjektet vil da få et meget synlig bevis på sitt samfunnsengasjement. Dette handler om bevisstgjøring av bedriftenes medarbeiderne. De tenker da at: vi får lønn, kompetanseheving, personlig utvikling og min arbeidsgiver tar også et sosialt ansvar! Dette motiverer meg som medarbeider!

35 steder i Norge i løpet av 3 år!

DNT, Friluftsliv, tilrettelagt for utviklingshemmede, har aktiviteter nå i Lier, Bærum, Halden, Hamar, Haugesund og Molde. Målsetningen er at tilbudet skal være tilgjengelig 35 steder i Norge innen utgangen av 2019.

Vil du være med å starte opp tilbudet i ditt nærområde hjelper jeg gjerne til med dette.

Eirik Dahl kan kontaktes på mobil 464 09 707 og e-post eirik.dahl@dnt.no.