Bueskyting

Arbeidet med forberedelser til ratifiseringen av konvensjonen har pågått siden Norge vedtok konvensjonen i 2006. Dette har tatt tid fordi det har vært viktig å få på plass den nasjonale lovgivningen fra det tildspunktet konvensjonen blir bindende for oss. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er et eksempel på en ny lov som har kommet, men FN-konvensjonen har også hatt betydning for hvordan nye lover som Helse- og omsorgstjenesteloven kunne utformes.

Ratifiseringen av FN-konvensjonen innebærer klare forpliktelser for Norge om å bekjempe diskriminering og arbeide for et mer tilgjengelig samfunn. For kommunene betyr dette et ansvar for bl.a. å støtte mennesker med et bistandsbehov mulighet til å kunne delta på livsarenaer som fritid, skole og arbeid sammen med andre.

For oss som arbeider med den lovpålagte støttekontakttjenesten har vi idag arbeidsverktøy som kan sikre den enkelte som får et vedtak støtte i en sosial inkluderingsprosess inn i en selvvalgt fritidsorganisasjon eller en mindre aktivitetsgruppe med utgangspunkt i den enkelte sine ønsker. De to nye hovedløsningene gir sammen med bruk av individuelle støttekontakter muligheter til å sikre meningsfull fritid sammen med andre for alle på kultur- og fritidsarenaen for alle. 

Anbefaler alle som arbeider med å tilrettelegge fritid for andre og alle andre som arbeider overfor andre å gjøre seg kjent med FN-konvensjonen som fra 3. juni 2013 sikrer borgere i Norge rettigheter som påvirker hvordan en kan gi et tjenestetilbud i kommunene. Du kan lese  FN-konvensjonen her.

Tekst av Anders Midtsundstad og ingressbilde av Jan Helge Svendsen