Metoden Fritid med Bistand (FmB) som går ut på å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i fritidsaktiviteter. Metoden bygger på et mestringsperspektiv, med fokus på den enkeltes ønsker, behov og drømmer. Målsetningen er atFritid For Alle - Inne I Rep . Om Bok deltakere i løpet av en begrenset tidsperiode, blir inkludert i selvvalgte kultur- og fritidsorganisasjoner.  FmB er i dag den eneste kjente metode som synliggjør hvordan en systematisk kan arbeide for å bistå enkeltmennesker i deres inkluderingsprosses.

Metoden FmB har sitt teoretiske fundament knyttet til normalisering og empowerment. Et perspektiv som her kan forstås som en prosess hvor mennesker bygger opp evne til å handle på egne vegne, og på denne måten styrke selvbilde sitt. Metoden har gitt retning til videreutviklingen av den lovpålagte støttekontakttjenesten, men brukes også i mange kommuner for å styrke arbeidet med for eksempel folkehelse, forebygging og rehabilitering.

Boken retter seg mot studenter i ulike helse-, sosial- og kulturfaglige utdanninger. Den vil også ha interesse for ansatte som arbeider i offentlig og frivillig sektor som er opptatt av hvordan en kan tilrettelegge fritid for andre.

Boken kan du låne på biblioteket, kjøpe eller bestille direkte hos Fagbokforlaget.

Av Anders Midtsundstad