I vårt samfunn trengs det frivillige som kan holde oppe møteplasser hvor mennesker kan møtes. Frivillige trengs også når noen trenger en å gå tur med eller hjelp til å hente avisen eller litt hjelp i hagen.

For mange voksne og eldre som søker om støttekontakt er behovet å bli kjent med andre og medlem av et nettverk sammen med andre.

I flere kommuner erfarer en at det for mange kan være et godt alternativ å få støtte til å bli frivillig i regi av en selvvalgt frivillig organisasjon. Nettsiden frivillig.no kan da være et godt sted å starte kartleggingen av mulige oppdrag som frivillig. Nettsiden driftes av Frivillighet Norge på vegne av frivillige organisasjoner.

Logoen til nettstedet Frivillig.no

Nettsiden finner du link til her:

www.frivillig.no