Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter mennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og samarbeid med det offentlige i lokalmiljøet. I flere av de 418 frivilligsentralene samarbeides det godt med ansatte som arbeider innenfor støttekontakttjenesten. Et godt eksempel er Vennesla frivilligsentral som tilrettelegger sine aktiviteter slik at de gir følgende tilbud: individuelt 1:1, i grupper og gjennom å støtte inkludering inn i selvvalgte frivillige organisasjoner.

Mer informasjon om frivilligsentralene kan du lese på Kulturdepartementet sin side:

 https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/frivillighet/innsiktsartikler/Frivilligsentraler1/id2000850/

Illustrasjon av person som spiller biljard. Illustrasjon av person i rullestol som spiller boccia.  Illustrasjon av et par som danser