Slik jobber vi


Article image

Fokus på opplæring og veiledning

Nedre Eiker kommune ønsker å videreutvikle sin støttekontakttjeneste. De har prioritert arbeidet med å følge opp sine støttekontakter på en bedre måte...
Bilde av Kristin Rognvær

Me treng fleire støttekontaktar!

Kristin Rongevær i Lindås kommune har gått litt nye vegar for å rekruttere støttekontaktar.
Article image

Fra kompenserende til kurerende tiltak

Barnevernet i Kristiansand kommune har i flere år vært opptatt av å satse på tiltak som er kurerende.
stttis,-ingress[1]

Støttis

Skoletiltaket Posidriv i Bergen ønsket å etablere et nettverkstøttende tiltak for barn og unge som har støttekontakt. Ideen ble til et prosjekt.
stavanger-ingress[1]

Eget støttekontaktsenter

Senter for støttekontakter, besøkshjem og adopsjon er en sentralisert virksomhet i Stavanger kommune. Sentrale arbeidsoppgaver er bl.a.; rekruttering,...
Article image

Kulturnettverket Innlandet

I Hedmark er det etablert et nettverk med kommuner og andre som jobber med informasjon, samordning og utvikling av kulturaktiviteter overfor mennesker...
moss%20ingress[1]

Støttekontakt på heltid

Moss kommune har som mange andre kommuner en utfordring med å finne aktuelle støttekontakter til alle. De løste dette gjennom å ansatte en støttekonta...
Article image

Elverum kommune viser vei

Støttekontakttjenesten i Elverum har fått nytt navn, ny organisatorisk tilknytning og et bredere innhold.
Article image

Kongsberg kommune

I Kongsberg kommune er ansvaret for organisering av tjenestetilbudet støttekontakt, plassert i en egen integreringsseksjon i kulturtjenesten.
Article image

Turkontakt

”Frisk i friluft” er et FYSAK -tiltak hvor Grong kommune samarbeider med Namdal turlag. Hver tirsdag møtes 15-20 personer for å gå turer, padle, plukk...
vg[1]

Støttekontakttjenesten i Vågå

I Vågå kommune har hjemmetjenesten og frivillighetssentralen kommet frem til en spennende samhandling knyttet til organisering og drift av tjenesten s...
kristiansund[1]

Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

I Kristiansund kommune har de opprettet et forebyggende team som med inspirasjon fra metoden Fritid med bistand ønsker å legge til rette for at barn o...
dansere1[1]

Fritidsgrupper i Lier kommune

I Lier kommune arbeides det med å videreutvikle støttekontakttjenesten. Fritidsgrupper for ungdom har blitt et populært tilbud etter oppstart høsten 2...
Article image

Fritidskalendaren

Lindås kommune ønsket å videreutvikle sin støttekontakttjeneste. ”Fritidskalendaren” er en måte å gi tjenestetilbud støttekontakt når ønsket er deltak...
untitled-1[1]

Endret organisering av støttekontakttjenesten

I Gjøvik kommune stilte de seg spørsmålet om hvordan de kunne få mest mulig ut av støttekontakttjenesten. Her forteller kulturkonsulent Ola Narten Sve...
 

Idrett – mulig for alle

I nærmest alle idretter har særforbundene sagt at de nå også omfatter utøvere med funksjonshemming. Flere idrettslag som har lang erfaring med å inklu...
 

Støttekontaktforeningen

På Jæren finnes en egen interesseorganisasjon for støttekontakter, treningskontakter og fritidsassistenter.
 

Asker kommune

Utformer tjenestetilbudet i tråd med ønsker og behov. Tjenestetilbudet Aktiv fritid i Asker kommune har ansvar for planlegging og tilrettelegging av s...
jren[1]

Samarbeid på Jæren

Et støttekontaktforum har blitt ett viktig samarbeidsorgan for Jærkommunene. Det motvirker faglig ensomhet og gir større muligheter.