Bildet viser overlevering av en stafettpinne

29. etappe

Et godt eksempel på deling av prosjekterfaringer

Tips en venn Skriv ut

Evje og Hornnes kommune er en av flere kommuner som bruker frivillige i arbeidet med å integrere flyktninger som bosettes i kommunen. Prosjektet «Flyktningvenn» bygger på erfaringer fra andre kommuner

Prosjektet «Flyktningvenn» organiseres av kommunens flyktningtjeneste. Ideen har de fått fra Gjesdal kommune og for flere år siden startet prosjektet «Gjesdalvennen». De ønsket å sette i gang et prosjekt for å gi flyktningene mulighet til å bli kjent med folk som bor i Evje og Hornnes. Denne kontakten gir dem en mulighet til å lære mer om den norske kulturen og språket, og er en viktig forutsetning for å ta del i aktiviteter i lokalmiljøet som er viktig for integreringen.

I Evje og Hornnes har de allerede fått kontakt med seks personer og familier som i løpet av våren har blitt kjent med 13 bosatte flyktninger og deres familier. Sammen finner de på aktiviteter. Det kan være å gå på besøk til hverandre, lage mat sammen, aktiviteter med barna, gå på turer, se på fotballkamp, gå på kafe eller delta på arrangementer i regi av frivillige lag og foreninger.

Målsetningen er tosidig:

  • Skape kontakt mellom flyktninger og resten av innbyggerne i Evje og Hornnes.
  • Gjøre flyktningene kjent med aktiviteter og tilbud som finnes i kommunen, og legge til rette slik at de kan benytte seg av disse.

Kommunen har oppfordret flere til å ta kontakt, og har utarbeidet et kontaktskjema som ligger ute på kommunens hjemmeside som kan brukes om en er interessert:
Skjema til Flyktningvenn (pdf)

Flyktningtjenesten i Gjesdal kommune utviklet konseptet. For dem har det vært naturlig å dele sine erfaringer med andre. Gjennom å sende prosjektbeskrivelsen til interesserte og dele erfaringer med andre kommuner, har nå over 30 kommuner i Norge starte sin versjon av "Gjesdalvenn".
http://www.gjesdal.kommune.no/aktuelt/suksess-for-gjesdalvenn-prosjektet.505041.aspx

Det finnes mange kreative ansatte i norske kommuner og frivillige organisasjoner. Deling av gode ideer og erfaringer har stor betydning i dette arbeidet, og prosjektbeskrivelsen som presenteres her er et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres på en enkel og god måte.
Her er prosjektbeskrivelsen som andre kan ta utgangspunkt i:
Prosjektbeskrivelse bli flyktningvenn (pdf)

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med Berit Hauan Ståhl i Flyktningtjenesten i Evje og Hornnes på telefon 95132351 eller e-post: berit.stahl@e-h.kommune.no
Artikkel på kommunens egen side: http://www.e-h.kommune.no/vil-du-bli-flyktningvenn.5864925-198973.html