Bildet viser overlevering av en stafettpinne

4. etappe

Kreativitet

Tips en venn Skriv ut

Når kommunene tenker nytt, og legger til rett for at støttekontaktmidler kan bli brukt fleksibelt, er det mulig å få til gode tilbud som i utgangspunktet kan se umulige ut.

I Tromsø gjør kommunen nå avtale med "Bravo Håndballklubb", som fra høsten skal styrke sin voksenstab for å kunne gi et tilbud til en gutt på 7 år. Guttens høyeste ønske er å kunne få delta på tilbudet "Allidrett" som klubben arrangerer en dag i uken (1 time).

Klubben har ressurspersoner som kjenner denne gutten godt fra før, og vet som hva som kreves for at dette tilbudet skal bli vellykket.

I påvente av at dette tilbud skal bli mulig å få til har gutten hatt et midlertidig tilbud ved "Idrett for alle". Tilbudet er et variert hall og bassengtilbud for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede barn i alderen 3 til 16 år i Tromsø.

Gutten og foreldrene var så godt fornøyd med tilbudet "Idrett for alle" at de gjerne også vil fortsette med dette, noe som blir mulig når vi klarer å styrke laget med en støttekontakt/i drettskontakt. Gutten får på denne måten mulighet til å delta på de organiserte aktivitetene han ønskeri på fritiden sin.

Stig R. Isaksen i Tromsø utfordrer med dette Storfjord kommune.

Stafettpinnen skal vise et godt eksempel eller en god ide fra kommunenes praksishverdag.