Valg av aktivitet

Tips en venn Skriv ut

Støttekontakttjenesten skal gi rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. For mange er dette et tjenestetilbud som er avgjørende for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

Aktivitetsvelgeren er et nyttig verktøy når en skal velge en fritidsaktivitet. Her finner du eksempler på forskjellige aktiviteter som en kan gjøre sammen med en individuell støttekontakt eller sammen med andre.

Du finner aktivitetsvelgeren her: Aktivitetsvelgeren

ballett.png              boksing[1].png            gitar_150x149.png