Fritid som fagfelt

I disse intervjuene deler de som organiserer ulike støttekontakttjenester, sine erfaringer.


 

Bilde av Solvor Sandmark

Aktivitet og kvalitet

- Støttekontakttjenesten betyr mye for mange. Sats på kvalitet og aktivitet, sier støttekontaktkoordinator Solvor Sandmark i Gjøvik kommune.
Bilde av Guro Wormdal

Ungdom hjelper ungdom

Støttekontakttjenesten i Orkdal rekrutterer med hell elever fra videregående som støttekontakter og fritidsassistenter for sine unge brukere. Stadig m...
Bilde av Kristin Hovde

Normalitet er målet

Samarbeid på tvers og fokus på normalitet. Det er rød tråd i støttekontakttjenesten i Kristiansand.