Aktiv fritid for alle – Norge

Dette nasjonale nettverket er etablert av ansatte i 16 kommuner og bydeler som har samarbeidet for å ta i bruk og implementere bruk av arbeidsmetoden "Fritid med Bistand". Nettverket har et mål om å arrangere årlige samlinger.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med:

Sølvi Folkedal: solvi.folkedal@askoy.kommune.no, telefon 95290281

Ingvild Marie Hilde: ingvild.marie.hilde@kvinnherad.kommune.no, 53482723


Article image

Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid for alle

"Aktiv fritid for alle" er et samarbeid mellom kommuner og bydeler i Norge som har fått midler for å ta i bruk og implementere bruk av arbeidsmetoden ...
Article image

Aktiv fritid for alle - Norge

Ansatte i kommunal og frivillig sektor som arbeider for å støtte barn, unge og voksne med ulike bistandbehov inn i selvvalgte frivillige organisasjone...