Satser på breddeidrett

Tips en venn Skriv ut

Viborg kommune har fått midler av kulturministeriet i Danmark til lokale prosjekter som kan inspirere til å sikre at flere personer med nedsatt funksjonsevne sikres deltakelse i idrettsaktiviteter.

I Viborg kommune har syv projekter blitt satt i gang med bakgrunn i denne satsningen som alle har som hovedmål å fremme bretteidrett i kommunen Et av disse prosjektene er "Fra Idrætssvag til Idræt hver dag". Dette prosjektet gjennomføres av Dansk Handicap Idræts-Forbund i samarbejde med Kommune.

Lone Bjerre Josefsen, som er ansatt som idrettskoordinator i Viborg kommune, presenterte nylig erfaringer fra prosjektet "Fra Idrætssvag til Idræt hver dag" på en nettverksamling i Bodø.

Nettverksamlingen ble arrangert av det nordiske nettverket "Aktiv fritid for alle". Josefsen fortalte at prosjektet retter seg mot personer med en nedsatt funksjonsevne, i alderen fra 6 år og opp til rundt 40 år, som idag er lite aktive i idrettsaktiviteter.
- Vi ønsker å gi deltakerne i prosjektet en mulighet til å kunne få en til idrettsaktiv hverdag. Målsetningener å sikre den enkelte bedre helse, psykisk velvære og tilgang til arenaer som sikrer mulighet til deltakelse i sosiale fellesskap, forteller Josefsen.

I prosjektperioden vil idrettskoordinatoren får en viktig oppgave med å følge opp følgende:

  • Gi enkeltpersoner informasjon over alle trenings- og idrettstilbud som tilbys i regi av frivillige organisasjoner, privat og kommunen i Viborg
  • Etablere et nettverk av engasjerte personer, som arbeider med trening og idrett til målgruppen i regi av frivillige organisasjoner, private- og i offentlige aktører.
  • Igangsette treningstilbud til målgruppen og senere etablere idrettstilbud i idrettslagene.
  • Skape et flow fra kommunale, regionale og private trenings- og undervisningsforløp, så den enkelte fortsætter med idrett og trening i lokale idrettsforeninger.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Viborg kommue og Dansk Handicap Idræts-Forbund. 

Mer informasjon om prosjektet finner du her.