Aktivitet mot frafall

Tips en venn Skriv ut

Gjennom prosjektet ”Aktivitet mot frafall” ønsker Valnesfjord helsesportsenter å gi en støtte til ungdom med fysiske funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer gjennom aktivitet og deltakelse som kan bidra til at flere i målgruppen fullfører videregående skole.

Bjørn Henrik Jordal er en av 8 ungdommer som deltok på en samling på Valnesfjord helsesportsenter når NRK nylig laget enAktiviteter - Ingress reportasje om prosjektet. Caroline Stensø er prosjektleder for prosjektet som følger ungdommene over to
år. Hun forteller at målgruppen for prosjektet er ungdom i alderen mellom 15 - 18 år med en fysisk problemstilling som gir tilleggsutfordringer i en allerede krevende fase av livet som elever på videregående skole. Prosjektet støttes av Helsedirektoratet og det legges vekt på et samarbeid med videregående skole, oppfølgningstjenesten, NAV, PPT og karrieresenteret.

Mer om prosjektet kan du se i en filmreportasje og lese her.

Av Anders Midtsundstad