Utstyrt for fremtiden 2016

Tips en venn Skriv ut

Høgskolen i Bergen har bestemt seg for å ikke videreføre konferansen Fri tid for alle, og begrunner dette med manglende finansiering. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, som har ansvar for å lede knutepunktet Fritid for alle, vil få en fremtidig rolle som årlig møteplass for ansatte som jobber på feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Mange som arbeider med å tilrettelegge fritidstilbud i kommuner og frivillige organisasjoner var tilstede allerede på årets konferanse som ble arrangert i Drammen 4. og 5. februar.

Det er behov for en nasjonal møteplass for ansatte som arbeider med støttekontakttjenesten og andre som tilrettelegger fritidstjenester innenfor både offentlig og frivillig sektor. I tett dialog med koordinatorene i de regionale nettverkene har vi kommet frem til at dette best løses gjennom å videreutvikle årskonferansen til Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser som har et ansvar nasjonalt for å følge opp feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse for alle aldersgrupper.

Kompetansetjenesten stiller seg positive til dette, og vil i 2017 legge årskonferanse over to dager til Trondheim, 31. mai - 1. juni.

Konferansen «Utstyrt for fremtiden?» ble streamet. Foredragene med bl.a. arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, Henrik Syse, Tove Linnea Brandvik, Per Fugelli og Marco Elsafadi kan du se her: Spilleliste på YouTube.

Bilde av mann i rullestol med åpne armer som ser utover horisonten.