Tilskudd til frivilligsentraler foreslås endret

Tips en venn Skriv ut

Regjeringen har kommet med et forslag om at kommunene overtar ansvaret for tilskudd til frivilligsentraler fra 2017. Etter planen vil tilskuddet trappes opp i en overgangsperiode på fire år, jf. Prop. 123 S (2015-2016) Kommuneproposisjonen 2017.

Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter mennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og samarbeid med det offentlige i lokalmiljøet. I flere av de 418 frivilligsentralene samarbeides det godt med ansatte som arbeider innenfor støttekontakttjenesten. Et godt eksempel er Vennesla frivilligsentral som tilrettelegger sine aktiviteter slik at de gir følgende tilbud: individuelt 1:1, i grupper og gjennom å støtte inkludering inn i selvvalgte frivillige organisasjoner.

Mer informasjon om frivilligsentralene kan du lese på Kulturdepartementet sin side:

 https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/frivillighet/innsiktsartikler/Frivilligsentraler1/id2000850/

Illustrasjon av person som spiller biljard. Illustrasjon av person i rullestol som spiller boccia.  Illustrasjon av et par som danser