Støttekontaktordningen - brukermedvirkning og brukertilfredshet

Tips en venn Skriv ut

Hvordan kan Alta kommune organisere støttekontaktordningen til barn og unge med nedsatt funksjonsevne med tanke på brukermedvirkning og brukertilfredshet? Dette spørsmålet danner utgangspunkt for en mastergradsoppgave skrevet av Maja Kristine Mathisen.

For å finne svar på problemstillingen gjennomførte Mathisen en spørreundersøkelse blant de aktuelleMaja K Mathiesen
brukerne av støttekontakttjenesten i Alta kommune og intervjuet to personer som representerer bruker og brukerorganisasjon.

Mastergradsppgaven tar utgangspunkt i Alta kommune, men temaene brukermedvirkning og brukertilfredshet i støttekontakttjenesten er skrevet på en måte som gjør den interessant for alle som har ansvar for å organisere tjenestetilbud for andre innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Oppgaven som har tittelen "Støttekontaktordningen - brukermedvirkning og brukertilfredshet" som er skrevet som den avsluttende delen av studiet Master of Business Administion ved Universitetetet i Nordland for Maja Kristine Mathisen kan du lese her.

Bilde av Ingebjørg Jensen og tekst av Anders Midtsundstad