Sosial kapital i et velferdsperspektiv

Tips en venn Skriv ut

I denne boken synliggjøres på en god måte sosial kapital som et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap.

Sosial kapital forsideBokens forfattere fra Norge og Sverige har bakgrunn innenfor forskning og praksis, og har på ulike måter arbeidet med sosial kapital i velferdstjenestene. Boken ble gitt ut av Gyldendal i 2009. Boken har allerede blitt en av de sentrale på pensumlisten til studiet ”Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige.

Mer informasjon finner du her

 

Av Anders Midtsundstad