Sammen med andre - nye veier for støttekontakttjenesten

Tips en venn Skriv ut

Heftet utgitt av Sosial- og helsedirektoratet juni 2007.

Helsedirektoratet synligjør i heftet lokale løsninger på hvordan kommuner kan organisere og tilby tjenestetilbudet støttekontakt innenfor de tre hovedløsninger:

  • Individuell støttkontakt
  • Deltakelse i en aktvitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Heftet kan lastes ned i pdf format her.

LagreLagre