Dans

Rundskriv om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Tips en venn Skriv ut

Helse- og omsorgsdepartementet offentliggjort 18. desember et rundskriv som beskriver rettigheter rundt tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Rundskrivet blir et viktig arbeidsdokument for kommunene i forbindelse med tildeling og tilrettelegging av tjenestetilbudet, men også for å avklare spørsmål rundt rettighetene for brukere av tjenesten.

Rundskrivet kan du lese her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/bd58818a87cc4a109a6d29b4d0dc615a/rundskriv_i-9-2015_bpa.pdf