Idrett for alle?

Tips en venn Skriv ut

NTNU Samfunnsforskning AS har på oppdrag fra Norges idrettsforbund gjennomført et studie som gir en oversikt over forskning av funksjonshemmedes idrettsdeltakelse og fysisk aktivitet.

Idrett for alle?I rapporten "Idrett for alle? Studie av funksjonshemmedes idrettsdeltagelse og fysisk aktivitet" presenteres en oversikt over forskning som er gjort på fysisk aktivitet for funksjonshemmede i norden. Rapporten synliggjør at det bl.a. er gjennomført mye forskning på fysisk aktivitet for funksjonshemmede i skolen, mens det på områder som fritid, trening og i idrett er gjennomført lite forskning, Avslutningsvis pekes det i rapporten på noen utfordringer i arbeidet med å sikre flere deltakelse som kan sikre økt fysisk aktivitet.

Hele rapporten kan du lese her.


Av Anders Midtsundstad