Hva bør avlastning inneholde?

Tips en venn Skriv ut

Hilde Næbb reflekterer i en studentoppgave rundt innholdet i avlastningstilbudet for ungdom. Hun etterlyser større oppmerksomhet knyttet innholdet i fritidstilbudet som gis til ungdom.

Hilde NæbbOppgaven ble skrevet som en eksamensoppgave knyttet til studiet "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige" høsten 2009.

Hilde Næbb arbeider til daglig i avlastningstjenesten for voksne i Trondheim kommune.

Oppgaven kan i sin helhet leses her.