Hest og ungdom

Tips en venn Skriv ut

Hilde Hauge har gjennom et doktorgradsprosjekt studert hestens effekt på ungdoms mestringstro, selvfølelse og sosial kompetanse.

Bilde av en jente på hesteryggenDoktorgradsavhandlingen har tatt utgangspunkt i en gruppe ungdom fra 8. og 9. trinn ved ungdomsskoler i ulike fylker i Norge. Formålet for Hauge har vært å se nærmere på hva ungdom kan lære av å være på en gård og holde på med hest, og hvordan hesten påvirkes i denne situasjonen. Mer opp doktorgradsprosjektet kan du lese her.

Sammendrag fra avhandlingen - PhD thesis 2013:17
Forfatter: Hilde Hauge

Av Anders Midtsundstad