Fritid for unge med funksjonsnedsettelser

Tips en venn Skriv ut

I mastergradsoppgaven "Fritid og funksjonshemming - Unge funksjonshemmedes forhold til mestring og hindringer i fritid" presenterer David Bertelsen Rodrigues Eusèbio eksisterende litteratur, teori og begreper om temaet barn og ungdom med funksjonshemminger og deres forhold til fritid.

Bilde av to som danser rullestoldansMastergradsoppgaven er knyttet til forskningsprosjektet "Å vokse opp med funksjonshemming i dagens Norge".

Mastergradsoppgaven kan du laste ned her.

Kilde:
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/267847/516362_FULLTEXT01.pdf?sequence=1&isAllowed=y