Article image

Aktivitet og deltakelse

Tips en venn Skriv ut

I denne fagartikkelen settes det fokus på viktigheten av å utvikle tjenester som fremmer sosial inkludering i de nye arbeids- og velferdskontorene.


En sentral utfordringen for NAV kontorene handler om hvordan vi i fremtiden kan øke funksjonsevnen og fjerne barrierer for mennesker som av ulike grunner ikke opplever å bli del av nettverk på ulike arenaer i samfunnslivet. I artikkelen tas det utgangspunkt i praksiserfaringer og teorigrunnlaget knyttet til metoden Fritid med bistand.

Artikkelen "Aktivitet og deltakelse" som er skrevet av Anders Midtsundstad kan leses her.

Dette er en førstegangspublisering som ble publisert 1. oktober 2008 på nettstedet www.fritidforalle.no.

Av Rune Øyen