Fysisk aktivitet og psykisk helse Heftet beskriver hvordan fysisk aktivitet kan integreres som en del av behandlingen, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Fysisk aktivitet har positiv effekt både på vår fysiske og psykiske helse. Flere studier bekrefter dette og viser også til at  aktivitet bedrer humøret, gir energi, reduserer stress og bedrer forholdet til egen kropp. Fysisk aktivitet kan dessuten forebygge utvikling av enkelte psykiske lidelser, og kan brukes i behandling av psykiske lidelser, enten alene eller sammen med andre behandlingsmetoder skriver Helsedirektoratet i sin presentasjon av det nye hefte.

Tipsheftet (IS-1670) er laget for å gi hjelp og inspirasjon for ansatte i kommuner og helseforetak, slik at fysisk aktivitet får en naturlig plass i tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser.

Hefte kan bestilles hos Helsedirektoratet og finner du mer informasjon om heftet her, eller du kan laste ned heftet i pdf format her.

Av Anders Midtsundstad