Vi er medVi blir gjennom brosjyren kjent med unge mennesker i alderen 10 til 19 år som har en funksjonshemning, men som først og fremst har et fokus på sine muligheter. Felles for disse er at de alle er idrettsinteresserte og aktive.

Den største utfordringen er omgivelsene deres som ikke alltid er klare til å ta dem imot. Dette gjelder ikke minst i gymnastikktimene på skolen. Det gjør inntrykk når så mange av de unge på tross av dette forteller at idrett er et av deres yndlingsfag i skolen. Idrett er ikke kun et spørsmål om muskler og kondisjon. Idretten er en vei til at få aksept, respekt, anerkjennelse og sosialt fellesskap.

Innholdet formidles i et ungt og direkte språk hvor forfatteren Jette Lyhne lar de unge komme til orde. Det gir hefte troverdighet.

Hefte tar utgangspunkt i danske ungdom og er ble gitt ut av Handicapidrættens Videnscenter i 2004.

Les mer om heftet "Vi er med", her.