Ungdomsprosjektet "Velge sjøl - Fritidsaktiviteter og Fysioterapi for unge med Velge sjølfunksjonsnedsettelse" kom i gang fordi både forskning og erfaringer ved Barnehabiliteringstjenesten i Stavanger viser at unge med funksjonsnedsettelse deltar mindre i fritidsaktiviteter og er mindre fysisk aktive og enn jevnaldrene.

Prosjektet har bestått av flere ulike delprosjekter hvor en har hatt fokus på både kulturelle og fysiske fritidsaktiviteter.

Sluttrapporten fra prosjektet  gir  ikke noe entydig  og enkelt svar på  hva som er det viktigste for at unge sjøl skal kunne velge å delta i selvvalgte fritidsaktiviteter.

Hva hemmer og fremmer deltakelse?
I de ulike delprosjektene kommer det frem ulike faktorer som hemmer og fremmer deltakelse. Problemer med transport, økonomi, følgepersoner, fysisk og sosial tilrettelegging og holdninger fra omgivelsene er blant utfordringene som synliggjøres. På tilsvarende måte oppleves det å mestre, få sette egne mål og at aktiviteten ikke er så prestasjonsorientert, bli sett, hørt og anerkjent samt treffe andre som viktige faktorer som fremmer deltakelse. Det at de som driver med aktiviteter har kunnskap om unge med funksjonsnedsettelse, oppleves også som vesentlig.

Sluttrapporten kan du laste ned her.

Av Anders Midtsundstad