Forside til veileder for saksbehandlingKommunalt ansatte har et stort ansvar for å gi riktige tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Veilederen gir en praktisk innføring i de reglene som gjelder ved saksbehandling og tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Veilederen kan du laste ned her:

Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf

Eller hentes direkte fra Helsedirektoratets sider:

Publikasjonens tittel: Veileder for saksbehandling - Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8
Publikasjonsnummer: IS-2442
ISBN-nr.: 978-82-8081-432-6
Utgitt: 02/2016
Utgitt av: Helsedirektoratet