Boken gir Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelsekonkrete eksempler på hvordan tros- og livssynsutøvelse kan gjennomføres i flere norske tros- og livssynssamfunn

Boken gir en gjennomgang av religionens posisjon i omsorgstjenester og institusjonsomsorg. En kommer inn på hvordan en kan snakke med andre om deres tro eller livssyn. Videre tar boken opp temaer som juridiske og moralske rettigheter, diskuterer taushetsplikt og andre etiske dilemmaer og gir eksempler på hvordan tjenesteytere kan legge til rette i praksis for den enkelte.

Boka er skrevet for tjenesteytere i offentlige omsorgstjenester og for studenter ved bachelor i vernepleie og sykepleie. Den vil også være interessant for ledere i tros- og livssynssamfunn og for nærpersoner til tjenestemottakere.

Boka inneholder også tekster fra utvalgte tros- og livssynssamfunn som beskriver viktige trekk ved sin trosutøvelse; Baha`ì-samfunnet ved Jamil Dybwad, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige ved Sidsel Sofie Amundsen, Human-Etisk Forbund ved Inger-Johanna Slaata, Pinsebevegelsen ved Torunn Bakken, Den katolske kirke ved Aslaug Espe, Buddhismen ved Egil Lothe, De muslimske samfunn ved Basim Gozhland og Den norske kirke ved Gunar Thelin.

Boken er ikke lenger i salg fra forlaget men kan finnes brukt her.