Tema for årets konferanse var aktivitet og deltakelse for alle - i hjem, barnehage, utdannelse, fritid og arbeidsliv. Fremragende foredragsholdere snakker om tilrettelegging, holdninger og oppmuntringsarbeid. Målgruppe: alle som i jobb og frivillighet omgås barn og unge med funksjonsnedsettelser, samt brukere, pårørende, forskere og politikere.

Les mer om konferansen på vår hjemmeside.

Teaser for konferansen 2016