Bilde av ung jente som klatrer med klatreutstyr og tauKartleggingen er presentert i en rapport som ble gitt ut i 2009 som synliggjør faktorerer som påvirker fritiden til beboerne på institusjonene.

Det konkrete utgangspunktet for denne undersøkelsen er en tidligere studie gjennomført ved BUS Midt-Norge, "Barn og unges medvirkning i barneverninstitusjon", hvor en del ungdomsinformanter fortalte om ulike problemer og utfordringer i forbindelse med fritiden. Fremfor alt ga ungdommene uttrykk for at det var vanskelig å styre sin egen fritid og å være spontane, fordi institusjonene krevde at mye måtte planlegges og organiseres på forhånd. Det planlagte skulle alltid prioriteres framfor spontane, umiddelbare fritidsønsker.

Rapporten som er skrevet av forsker Gro Ulset ved NTNU samfunnsforskning as kan du laste ned her.

Av Anders Midtsundstad